Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...
News | Articles | Recipes | Dream book | Daily Horoscope | Magazines | Galleries | Books | Needlework | Ask an Expert | Aerobics and Fitness | Diets and weight loss |

English Italian French German Turkish Polish Japanese Hebrew Spanish Chinese Arabic Ukrainian Russian

 Honor!
Fashion
 Beauty & Style
 Perfumes and cosmetics
 Career Center
 Health
 Pregnancy, childbirth, parenting
 Yoga
 Psychology
 Stories of life
 Adult
 My house and interior
Cars for stiletto
 Men's Tips
 Holidays
 Dolls
 In the world of colors
 Cottage, garden, vegetable garden
Holidays. History, tradition, greetings
Wonders of his hands
 Magic, divination, paranormal
In a country of dreams
 Daily Horoscope
  Astrological forecast for the week
  Literary room
  Proverbs and tales
 Column film criticism
 Sections
News (archive)
In the country and the world
Culinary exclusive
Dream book
Needlework
Consultation
Aerobics and fitness
Diets and weight loss
Women's magazines
Galleries
Our polls





 





Bebek - ciddi? Библиотека : Куклы Kütüphane: Bebekler

Куклы – это серьезно? Bebek - ciddi?

"Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе"(1 Кор. 15,41) "İşte güneşin bir zafer olduğunu, ay, diğer yıldız zafer, şan ve yıldız star" 'dan farklıdır (1 Kor. 15,41)

Некоторое время назад и в нашу страну (как всегда, с большим опозданием) пришла "кукломания". Bir süre önce, ve ülkemizde (her zamanki gibi, çok gecikmeli) geldi "kuklomaniya. То, что раньше почиталось "блажью", стало модой. Bir zamanlar "Happy", Vogue oldu saygıyla karşılandı. Коллекционировать кукол стало не менее престижно, чем картины или бриллианты. Bebek Toplama az resimleri veya elmas daha prestijli idi. Тогда, "в начале славных дел", увлечение куклами могли себе в России позволить только богатые люди – кукол было мало, и стоили они поэтому очень дорого. Sonra, görkemli işlerin başında, tutku kuklalar sadece zengin insanlar Rusya izin göze verebilir - bebek azdı ve bu kadar pahalıya mal.

RORER reklam ağı
Но с течением времени ситуация изменилась. Ama zamanla durum değişti. Сейчас даже человек среднего достатка может стать "куклоционером" – тем более, что для этого не обязательно разбираться в искусстве, достаточно просто оставаться в душе чуть-чуть ребенком. Şu anda ortalama anlamına gelir insanlar bile bir "kuklotsionerom" olabilir - daha çok, bunun, sadece küçük bir çocuğun ruhu kalır sanat anlamıyor. Но этот, в общем, положительный, процесс имеет и свою обратную сторону. Ama bu, olumlu genel olarak, süreci tersine tarafı vardır. В последнее время в кукольном сообществе разгорелись нешуточные страсти, чем-то напоминающие происходившую в начале ХХ века в русских литературных кругах "дискуссию о чистом искусстве". Bebek topluluk ciddi tutkular alevlendi Son zamanlarda bir şey andıran olarak yirminci yüzyılın başında Rus edebi çevreler, saf sanat hakkında tartışmalar oluşur. " Признанные "мэтры" кукольного дела выражают недовольство засильем "пупсятины" среди современных российских авторских кукол. Tanınan "usta" kukla işleri "çağdaş Rus yazarın bebek arasında üstünlük" pupsyatiny şikayet etti. Ответственность за низкий художественный уровень работ молодых авторов они возлагают на недобросовестность некоторых владельцев галерей и организаторов появившихся "школ кукольного мастерства". Genç yazarlar tarafından sanat eserlerinin düşük seviyesi için Sorumluluk, bazı galeri sahipleri ve organizatörlerin kötü niyetli göründüğünü "okullar kukla ustalığı geçiyor. Те, в свою очередь, обвиняют первых в "элитарности" и элементарной боязни конкуренции. Bu, sırayla, "elitizm" ve birim rekabet korkusuyla ilk suçladı. Истина (если она вообще способна родиться в подобном споре) наверняка лежит где-то посередине. Gerçeği (eğer böyle bir anlaşmazlık doğmuş olmak) muhtemelen bir yerlerde arasında yatıyor yapabiliyor. Но, на мой взгляд, не последнюю роль в этом конфликте играет появившаяся в последнее время тенденция смешивать понятия "коллекционная", "авторская" и "художественная" кукла. Ancak, bu çatışmada en az rolü benim düşüncem değil, son eğilim "toplayıcı" kavramını karıştırmak için ortaya çıkmıştır, "yazar" ve "sanat" doll. Давайте попытаемся разобраться в этих терминах, поскольку на самом деле они вовсе не тождественны Bize bu terimleri anlamaya çalışın, aslında çünkü aynı değillerdir Let

"Коллекционная" означает, что данная кукла не предназначена для игры (в общепринятом смысле), а является украшением, предметом декора. "Koleksiyon" Bu bebek oyunlar için geleneksel anlamda (olarak), amaçlı değildir ve bir süs, dekorasyon anlamına gelir. Она вполне может быть и промышленного производства. Iyi, ve endüstriyel üretim olması olabilir. Иногда таких кукол называют также "интерьерными". Bazen bu bebek de "denir İçişleri".

"Авторская" означает, что данная кукла сделана автором вручную. "Yazar" bu bebek elle yazar tarafından yapıldığı anlamına gelir. Она может быть выполнена в единственном экземпляре ("one-of-a-kind"), или быть тиражной ("limited edition"), но в любом случае все в ней (костюм, роспись, прическа) должно быть сделано автором лично. Tek bir kopyasını ( "one-of-a-tür") veya bir piyango olması ( "Limited Edition"), herhangi bir durumda ama, o her şeyi (giysi, resim içinde, saç) yazar tarafından şahsen yapılmalıdır yapılabilir. Конечно, автор может использовать какие-то готовые элементы. Elbette, yazar herhangi bir hazır öğeleri kullanabilirsiniz. Никто, к примеру, не ожидает, что он должен самостоятельно ткать материал на платье, но уж сшить его он обязан сам. Hiç kimse, örneğin, bunun kendi kendine elbise örgü malzemesi olmalıdır, ama beklemek yok kesinlikle o kendim dikmek yükümlüdür. Бывает, что художник делает только эскиз (иногда первый экземпляр), а все остальные экземпляры делаются другими (иногда промышленным способом). Bu sanatçı sadece bir taslak yapar olur (bazen ilk örnek), ve diğer tüm kopyaları diğer (bazen sanayi yöntemi) tarafından yapılmıştır. В таком случае только этот первый экземпляр и будет авторской куклой. Bu durumda olarak, sadece bu ilk örnek olacak ve yazar bir oyuncak. Авторство куклы подтверждается подписью автора на затылке (или в другом месте, например, на подошве) и сертификатом, который может быть написан от руки. Bebek yazarlığın arka byline (veya başka bir yerde, örneğin üssünde) ve bir sertifika olan el tarafından yazılmış olabilir doğrulanır.

"Художественная" означает, что данная кукла выполняет эстетическую функцию, то есть, является произведением искусства. "Sanat" Bu bebek işlev, yani bir sanat eseridir estetik anlamına gelir. Очевидно, что степень "художественности" – материя весьма и весьма субъективная. Açıkçası, bir derece "sanatsal" - madde çok çok öznel. Искусство призвано удовлетворять нашу потребность в Прекрасном, но ведь эта потребность у каждого своя. Sanat bizim ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmıştır güzel, ama herkes bu gerekir. Субъективность восприятия приводит иногда к курьезам. Algı öznellik bazen merak yol açar. Например, желая подчеркнуть высокий художественный уровень работы, ее называют "высокохудожественной". Örneğin, isteyen, bunun "son derece sanatsal olarak adlandırılan çalışmalarının yüksek sanat düzeyini vurgulamak. Именно это высмеивал Зощенко своим эпитетом "маловысокохудожественный". Bu Zoşçenko onun sıfat "malovysokohudozhestvenny alay olduğunu.

А теперь предлагаю отвлечься ненадолго от кукол и рассмотреть одну пришедшую мне в голову аналогию. Şimdi kısaca bebek ve konuyu dağıtmak için bir düşünün teklif aklıma bir benzetme geldi. На мой взгляд, куклы среди "изящных" Искусств занимают примерно такое же положение, как сказки в Литературе – тем более, что и те, и другие первоначально предназначались для детей. Benim düşünceme göre, "Güzel Sanatlar yaklaşık edebiyatının masal gibi aynı pozisyonda işgal arasında bebek - özellikle, bu, ve diğerleri aslında çocuklar için hazırlanmış edildi. По какому принципу мы отличаем сказку от других литературных жанров? Ne prensibi biz diğer edebi türlerin bir hikaye özelliği? Отличительная особенность сказки – то, что она уносит нас за границы реальности. Bir peri masalı ve ayırt edici özelliği - bu gerçekliğin sınırına bizi alır. Это относится не только к так называемым "волшебным" сказкам – я думаю, волка, говорящего человеческим голосом, никто в реальной жизни не встречал. Bu sadece sözde "sihirli" masal denir - Ben kurt, bir insan sesi ile, gerçek hayatta hiç kimse yerine getirilmediği konuşan düşünmek için geçerlidir. Никому не приходит в голову ждать от сказки, что она непременно будет выдающимся литературным произведением, хотя некоторые (в основном, авторские) сказки вполне достойны такого определения. Bazı (özellikle telif) hikayeleri, böyle bir tespiti hak Kimse bir peri masalı beklediğiniz için akla, o kesinlikle olağanüstü bir edebi eser olur, gelir. Их, кстати, с удовольствием читают и дети, и взрослые. Onlar, bu arada, çocuk ve yetişkinler okumak için memnun. Никто, наверное, не станет оспаривать литературных достоинств "Маленького Принца" или "Алисы". Kimse, muhtemelen, "edebi yararları sorun olmayacaktır Küçük Prens" veya "Alice". Но это совсем не означает, что, например, "Колобок" или "Курочка Ряба" никому не нужны. Ama bu, örneğin, "Gingerbread Man" ya da "Tavuk Ryaba" istemediği anlamına gelmez.

Возвращаясь к куклам, я хотела бы заметить, что куклы, как и сказки, тоже раздвигают границы реальности, но, кроме того, они дают нам радость игры. Bebek geri dönersek, bu bebek, bir peri masalı gibi aynı zamanda, gerçekliğin sınırlarını zorluyor ama ek olarak görmek istiyorsanız, bize oyunun sevinç verir. Играть в куклы можно не только физически – играть можно и в воображении. Bebek olabilir sadece fiziksel Playing with - you play ve hayal. Именно способность к игре и отличает куклу от скульптуры, а вовсе не формальные признаки, как, например, наличие ткани (в Америке есть даже такой термин "dressed sculptures " –"одетые скульптуры", которых отличают от "dolls" - собственно кукол). Yeteneği oynamaya ve resmi kanıt yerine, heykel bir bebek, özellikler doku varlığı gibi (Amerika'nın bile terim "heykeller giysilidir -" olan "bebek" - aslında kuklalar) ayırt olan heykeller, giyindi. Куклы – достаточно демократичный жанр. Bebek - demokratik tarz için yeterli. Одна моя знакомая (закончившая, между прочим, Суриковский институт по специальности "живопись") на мой вопрос, почему она стала заниматься куклами, ответила: "В этой области никто не ждет от тебя "нетленки"". Arkadaşlarımdan birine (diğer şeylerin arasında üzerinde Surikov Enstitüsü "sanat") benim soru neden bebek yer haline uzmanlaşmış dedi: "Bu alan içinde, kimse size" netlenki "bekliyor. Действительно, разве каждая авторская кукла должна непременно быть художественной? Gerçekten her yazar mutlaka sanat gereken bir bebek mi? Если бы это случилось, это было бы все равно, как если бы все люди стали вдруг красивыми. Eğer bu olmuşsa, o aynı olurdu sanki herkes birden güzel oldu. Согласитесь, это было бы ужасно – исчезло бы само понятие красоты. Bu korkunç olurdu Katılıyorum - güzellik çok kavramı gitti. Меня иногда просто изумляет, до какой степени серьезно некоторые кукольники относятся к своему творчеству, забывая, что все-таки это в первую очередь игра. Bazen sadece hangi puppeteerler ciddi bazı sanat vardır ölçüde de, o hala ilk oyunun unutulması am amazed. Такое впечатление, что, садясь за работу, они с самого начала планируют создать шедевр и ничего, кроме шедевра. Görünüyor ki, aşağı çalışmaya otururken, bir başyapıt yaratmak için planlama, başlangıç ve hiçbir şey ama bir başyapıt. Это, на мой взгляд, и приводит к тому, что понятия "авторская" и "художественная" кукла стали считаться тождественными. Bu, bence, ve aslında "yazar" kavramı ve "sanatsal bebek özdeş kabul edilmektedir yol açar. Конечно, каждому хочется признания, но прежде, чем назвать свое произведение "Художественной куклой" (а себя, соответственно – "Художником по куклам"), надо помнить, что самый верный способ не стать художником – это решить, что ты уже им стал. Elbette, herkes, ama tanıma istiyor önce "Sanat Doll ürün arama" (ve kendisi, sırasıyla - "Puppets Sanatçı"), biz espri surest şekilde bir sanatçı olmak için - ki bunları olmuştur karar vermektir.

Не могу обойти молчанием и еще один момент. Ben ve bir kez daha göz ardı edemez. Все, сделанное вручную, несет на себе отпечаток личности автора, но авторская кукла наделена этим вдвойне – как сделанная человеком по его образу и подобию. Tüm elle yapılan, ancak yazarın kimliğinin izlerini taşır yazar iki kat bebek donatılmış bu - nasıl imajını ve benzerlik bir adam olun. В этом – ее ценность, но в этом и опасность, ведь личности бывают разные. Bu In - değeri, ama bu tehlike, çünkü kişi farklı olabilir. Мне случалось видеть работы, очень тщательно вылепленные, в искусно сделанных костюмах, которые при этом производили необъяснимо отталкивающее впечатление. Ben çok dikkatli bir uzaklaşma ve açıklanamaz duygusu tabi olarak ayrıntılı bir kılık, bir moda çalışması gördük. А бывает – ничего особенного в кукле нет, и костюмчик "так себе", а чем-то неуловимым она притягивает. Ve bazen - değildir, ve uygun "so-so", ama bir şey soyut, o çeken bebek hakkında hiçbir şey özel. Это – уже из области мистики, одними только художественными достоинствами этого объяснить нельзя. Bu - zaten dışarı mistisizm, sanatsal hak tek başına açıklayamam.

Куклы – мир, параллельный нашему. Bebek - bir dünya bizim paralel. В последнее время об этом столько раз писали, что это уже стало банальностью, но, как всякая банальность, верно. Son zamanlarda, bu kadar çok kez bu olağan hale geldi, yazdı ama, herhangi bir sıradan gibi, bu doğrudur. Люди и куклы влияют друг на друга. İnsanlar ve kuklalar birbirlerini etkilemez. Как и в мире людей, в мире кукол демократизация неизбежно приводит к усреднению вкусов. Bebek dünya dünya insanları demokratikleşme kaçınılmaz olarak tatları homojenizasyon yol açar. Именно этим объясняется большое количество вполне хорошо сделанных однотипных работ – в том числе, среди авторских кукол. Bu çok iyi iş aynı tip yapılmış çok sayıda - dahil olmak üzere, telif bebek arasında açıklar. Не думаю, что из этого нужно делать трагедию – каждый вправе играть в то, что ему по вкусу. Bu trajedi yapılmalıdır düşünmüyorum - herkesin hakkı aslında oynamak zorunda onun tadı. Но тому, кто хочет что-то в мире изменить, нужно помнить, что начинать придется с себя. Ama biri olan dünyayı değiştirmek için, bunu kendiniz ile başlamak için gerekli olduğunu unutmayın gerekir şey istiyor.


Лада Константинова , специально для pani.kiev.ua Lada Konstantinova, pani.kiev.ua özellikle


Пожалуйста, оцените эту статью. LÜTFEN BUNU OYLAYIN. Ваше мнение очень важно для нас (1 - очень плохо, 5 - отлично) Sizce bizim (1 - çok kötü, 5 - mükemmel) önemlidir
<< Предыдущая статья <<Önceki yazı Рубрика Куклы Kategori Bebekler Следующая статья >> Sonraki yazı>>

Свежие статьи в рубрике «Куклы»: Художественный проект КУКЛЫ МИРА , Мастер-класс. Kategoriye Taze makaleleri "Bebekler": DÜNYA sanat projesi DOLLS, Master Class. Изготовление летней феечки , "Кума 2013" , Стадии лепки тела куклы , Лепка «японской» куклы на шарнирах , Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы , Лепка головы , Культура и искусство Японии , Мастер-класс Натальи Горбуновой , Кукла на шарнирах. Üretim yıl feechki, vücudun "Kuma 2013, Aşamaları bebek heykel," menteşeleri Japon "bebek Kalıp, Master Class: porselen bir cep" eklem "bebek Making of alçı kalıp içinde döküm tarafından, baş, Sanat ve Kültür Japonya, Master ve Kalıp sınıf Natalia Gorbunova, Doll menteşeleri gör. Часть 4 Part 4


 


 



Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...


© 2004-2021

Journal of the modern woman Pani.kiev.ua ,
reprint of materials allowed only with the immediate link to / at mandatory notification editorial on e-mail.
Editor project
For general and administrative questions, please contact