Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...
News | Articles | Recipes | Dream book | Daily Horoscope | Magazines | Galleries | Books | Needlework | Ask an Expert | Aerobics and Fitness | Diets and weight loss |

English Italian French German Turkish Polish Japanese Hebrew Spanish Chinese Arabic Ukrainian Russian

 Honor!
Fashion
 Beauty & Style
 Perfumes and cosmetics
 Career Center
 Health
 Pregnancy, childbirth, parenting
 Yoga
 Psychology
 Stories of life
 Adult
 My house and interior
Cars for stiletto
 Men's Tips
 Holidays
 Dolls
 In the world of colors
 Cottage, garden, vegetable garden
Holidays. History, tradition, greetings
Wonders of his hands
 Magic, divination, paranormal
In a country of dreams
 Daily Horoscope
  Astrological forecast for the week
  Literary room
  Proverbs and tales
 Column film criticism
 Sections
News (archive)
In the country and the world
Culinary exclusive
Dream book
Needlework
Consultation
Aerobics and fitness
Diets and weight loss
Women's magazines
Galleries
Our polls

 

Sanat lider olma Библиотека : Психология Kütüphane: Psikoloji

Искусство быть лидером Sanat lider olma

Лидер... Это слово будоражит сознание миллионов людей. Lider ... Bu kelime milyonlarca insanın bilinç kıpırdandı. История повествует о лидерах своего времени, которые вели за собой народ, творили историю, меняли уклад жизни целых государств. Olan insanlar, tarih yazmıştır kurşun zamanını, liderleri hakkında hikaye, tüm ulusların yaşam biçimimizi değiştirdi. С экранов телевизоров, страниц газет и журналов вас призывают быть лидером, приобретать черты лидера, развивать лидерские качества. TV ekranları, gazete ve dergiler bir lider, bir liderin özellikleri elde etmek için, liderlik özellikleri geliştirmeye çağırıyorum. Лидеры различных дружеских компаний вызывают зависть у своего окружения. Farklı dostu şirketlerin Liderleri, çevre kıskanacak. Ежедневно сменяются лидеры политических партий, эстрадных групп, различных объединений. Günlük siyasi partilerin liderleri, pop grupları, çeşitli dernek yerini aldı.

RORER reklam ağı
Так кто же такой лидер? Кем мечтают стать многие люди? Peki kim lider nedir? "Ile pek çok insan olma hayali? Для того, чтобы что-либо получить, нужно иметь точное представление о том, чего ты хочешь! Amacıyla bir şeyler almak için, ne istediğinizi doğru bir fikriniz olmalıdır! Лидер - понятие объемное. Lider - hacim kavramı. Его можно толковать с точки зрения политики, психологии, философии, взглядов большинства, взглядов известных людей, мудрых книг или современных журналов. Bu politika, psikoloji, felsefe açısından yorumlanabilir, çoğunluğun hit, ünlü kişi, akıllı kitap veya dergi çağdaş bakıldı. А как лично вы понимаете смысл данного набора звуков? Ve siz bizzat sesleri bu dizi anlamını anladın mı? Да, это всего лишь слово, набор звуков, пять букв. Evet, sadece bir kelime,'s, beş harf geliyor. Но сколько смысла вкладывает каждый из нас в это слово! Ama her birimizin kastedildiğini sözcük!

Итак, давайте приведем и разберем различные формулировки смысла данного слова. Şimdi, bunun vermek ve kelimenin anlamını farklı formülasyonları konuşalım.

"Лидер - вожак, человек за которым идут люди, которому подчиняются, слушают". Lider - lideri, kime itaat eden insanlar vardır dinlemek için bir adam.

Если исходить из данного понимания, то лидер - любой, у кого в подчинении есть несколько человек или несколько тысяч человек. Bu anlayış temelinde, lider - herkes birkaç kişi veya birkaç bin kişiye bağımlı olduğunu. У кого из нас нет друзей, знакомых, которые выполнят нашу просьбу, помогут в беде? Kimiz biz, sıkıntı yardımcı olacaktır bizim isteği yerine getireceğiz arkadaşlar, tanıdıklar, var mı? Когда случается горе, несколько наших знакомых объединятся, чтобы преодолеть беду совместными усилиями. Ne keder, bir Arkadaşlarımızın birkaç olur birlikte birlikte felakete üstesinden gelmek. Когда случается радость, мы обязательно делимся ею с теми, с кем посчитаем нужным. Zaman mutluluk olur, biz kişiler ile tercih ile paylaşacak. Разве нет такого человека в нашем окружении, хотя бы одного, кто слушает и использует наши советы, старается быть на нас похожим? Bizim mahallede, hatta kimse ipuçları, bizim gibi olmaya çalışıyorum kullanımı ve dinler böyle bir kişi var mı? Соответственно мы даем ему указание в форме совета, которое он исполняет как приказ, даже не подозревая об этом. Buna göre, biz onu bile bilmeden tavsiye diye bir emir olarak gerçekleştirir formu, bir talimat verir. Любой человек в определенных условиях ведет за собой, командует, направляет другого человека. Belirli şartlar altında herhangi bir kişi,,, komutları gerektirdiği başka bir kişi yönetiyor.

А как быть, если человек руководит в силу служебного положения или армейского чина? Ama ya bir kişinin durumu ya da askeri rütbe nedeniyle yönetir? Начальник на работе, тренер в спортивной секции, командир в вооруженных силах, да и просто учитель в школе или педагог в институте! Kafa, spor bölümünde çalışmaya çalıştırıcı, Enstitüsü'nde silahlı kuvvetlerin komutanı ve bir okulda sadece bir öğretmen ya da öğretmen! За этими людьми следуют другие люди, их приказы выполняются. Bu insanlar için, kişi tarafından, kendi siparişleri yürütür izledi. Они руководят остальными, но никто не считает их лидерами. Onlar, ancak geri kalan yol kimse onları liderleri olarak düşünüyor. В определенных жизненных ситуациях мы вынуждены выполнять указания окружающих. Yaşamındaki bazı durumlarda başkalarının talimatlarına uymak zorunda kalıyor. Начальник мотивирует нас штрафом, педагог отчислением, прапорщик нарядом вне очереди, папа ремнем. Kafa bizi iyi motive, öğretmen, Warrant ekstra görevleri, baba kemer şarj etmeniz gerekir. Подчинение вынужденное, не всегда выполнение указаний желанно и эффективно. Itaat, her zaman istediğiniz performansı ve verimliliği belirtmek zorunda değil. Выполняя приказ руководителя, подчиняясь ему, мы часто предпочли бы этого не делать. Ona uyarak bir sipariş yöneticisi karşılanması, sık sık yapmak tercih olacaktır. Да и результат часто бывает довольно скромнее, ожидаемого нами и самим руководителем. Ve sonuç genelde oldukça, bize bekleniyor mütevazı ve lideri. Подчинение не всегда обусловлено лидерскими задатками управляющего. Itaat her zaman liderlik içgüdüleri yöneticisine bağlı değildir.

"Лидер - самый сильный физически, эмоционально, психически" Lider - fiziksel, duygusal, zihinsel güçlü,

Обычно при слове лидер мы представляем самого смелого, самого умного, храброго. Tipik olarak, kelime lideri, biz cesur, en cesur akıllı sunuyoruz. То есть вожак видится всегда намного сильнее в чем-либо, чем его окружение. Her zaman lider olduğu görüldü maiyeti çok daha fazla şey. В чем это может выражаться? Ne ifade edilebilir?

Лидер самый сильный физически . Güçlü bir lider fiziksel. Он жестоко подавляет всех остальных членов команды, окружение боится физической расправы, исполняет все его приказы. Diye acımasızca fiziksel şiddet korkuyor, bütün emirlerini gerçekleştirir takım çevrenin bütün diğer üyeleri bastırdı. Угрозы направлены не только в адрес самих приближенных, но и членов их семей, близких им людей, их имущества. Tehditleri sadece yaklaşık kendilerini adres değil, aynı zamanda aileleri yönlendirilir, sevdiklerini, mülklerini. Это образ тирана, военного диктатора, главаря банды, захватившего власть, или просто человека, имеющего доступ к оружию массового поражения. Zalim, savaş ağası, çete lideri, iktidarı ele geçirdiler, ya da sadece insanların kitle imha silahları erişimi olan bu görüntü.

Вспомните, всегда ли самый сильный физически или имеющий рычаги силового воздействия человек является лидером и ведет за собой людей? Unutmayın, her zaman güçlü fiziksel olarak, bir veya kuvvet adamın kollarını sahip lider ve insan olur? Сколько попыток захвата власти силой в отдельном государстве закончились крахом для бунтаря! Kaç girişimleri güç tarafından ayrı bir devlet, bir isyan için çöküşü ile sona erdi iktidarı ele geçirmek için! И даже если удавалось захватить власть силой, лидер не долго пребывал на своем пьедестале. Olsalardı bile zorla bir lider uzun onun yüceltmek ikamet değil iktidarı ele geçirmeye başardı. Силовое воздействие дает лишь временное беспрекословное подчинение, которое исчезнет, как только прекратится давление физическими методами. Eylem gücü olan en kısa sürede fiziksel yöntemlerle son basınç olarak kaybolur sadece geçici kayıtsız şartsız itaat sağlar.

Лидер самый сильный эмоционально . Güçlü duygu lideri. Его эмоции передаются другим людям, влияют на их поведение. Duygularını başkalarına davranışlarını etkileyen aktarılır. Он зажигает своим энтузиазмом знакомых и незнакомых людей, побуждает их к активным действиям или размышлениям. O, insanların çok istekli tanıdık ve yabancı kindles eylem veya yansıma onları motive. Таких людей называют душа компании, самым веселым. Böyle insanlar şirket, en eğlenceli ruh denir. Зачастую они считаются хулиганами в школе, срывают занятия в школе и институте. Çoğu, onlar okulda, zorbaların okul ve üniversitede derslere engel oldu. Обычно этих людей все любят, стараются чаще с ними общаться. Genellikle bu insanlar gibi, onları daha fazla iletişim kurmak için deneyin. Такой человек - искра, от которой разгорается огромный костер. O kişi - kıvılcım inflames dev ateş. Они импульсивны, непредсказуемы, неуправляемы. Onlar, kontrol edilemeyen öngörülemeyen itici bulunmaktadır. У них отсутствует четкая ориентация на одну цель. Bunlar aynı hedefe doğru net bir oryantasyon eksikliği. Они не могут разобраться в своих желаниях, стремлениях и сосредоточиться на воплощении конкретного плана. Onlar somut bir planı çeviri kendi arzuları, umutları ve odak anlayamıyorum.

Следует помнить, что такой человек передает не те эмоции, которые хочет, а те, которые захватили его. Böyle bir kişi, ama istediği bu duyguları iletmez akılda tutmak gerekir edenler aldı. Он может мотивировать своим энтузиазмом, настраивать толпу на оптимистический лад. O, iyimser ruh haline kalabalık ayarlamak onların coşku motive edebilirsiniz. А может и сеять смуту, сомнения, панику. Ve karışıklık, şüphe, panik ekmek olabilir. И то, и другое он делает не умышленно. Ve her ikisi de öyle değil kasıtlı. И, конечно, такой эмоциональный вожак не представляет до конца всех последствий своих действий, действий толпы, которую он эмоционально зажег. Ve, tabii, böyle duygusal bir lider o duygusal olan vurdu eylemlerinin, kalabalık eylemleri, tüm sonuçları sonu değildir. Самый сильный эмоционально человек в группе не всегда умеет правильно оценить последствия своих поступков, правильно повлиять на толпу. Grubunda güçlü duygusal kişi her zaman düzgün eylemlerinin sonuçlarını değerlendirebilmek için, sağ kalabalığı etkilemeye değildir. Часто он не специально, помимо своей воли вызывает у окружающих определенные ощущения, которые влияют на их поведение. Çoğu değil özellikle farkında olmadan kendi davranışını etkileyen diğer bazı duyguları arouses olduğunu. Действия эмоционально развитого человека являются спонтанными, а результат непредсказуемым. Eylemler duygusal gelişimi hakları ve sonuç tahmin edilemez spontan vardır.

Самый сильный психически . Güçlü zihinsel. Что можно назвать психологической устойчивостью? Ne psikolojik bir direnç olarak adlandırılabilir? Кто является самым сильным психически? Kim güçlü zihinsel nedir? Обычно это люди, прошедшие через испытания, потери, предательства, лишения. Genellikle bu kim testi, kayıp, ihanet, yoksunluğu ile gitmiş insanlar var. Все эти проблемы укрепили их волю, в отличие от остальных людей в таких же условиях. Tüm bu sorunlar, benzer durumlarda kişi aksine kendi iradelerini güçlendirmiştir. Проблемы либо делают сильнее, либо полностью ломают человека, как личность. Sorunlar ya da daha güçlü yapmak veya tamamen imha bir insan, bir kişi olarak. Большинство опускает руки и остается на дне жизни. En gönül ve yaşam altında kalır. Лишь единицы закаляются в бою с бедами и несчастьями. Sadece hastalıklar ve talihsizlikler ile savaşta sertleştirilmiş az. Сильный психически человек устойчив к ударам судьбы, умеет подавлять окружающих при попытке воздействия на него, сам умеет воздействовать на окружающих. Güçlü adam zihinsel kader darbeler dayanıklı, başkaları onu etkilemeye çalışırken bastırmak için, o başkalarının etkisi yapabiliyor yapabiliyor. Это особая форма психического давления, когда человек не хочет выполнять просьбу, но вынужден это делать. Bu zihinsel baskı insanların isteği uymak istemiyorsanız özel bir formu, ancak bunu yapmak zorunda kalır. Субъект воздействия испытывает неприятные эмоции, ощущение беспомощности, свою слабость. Nahoş duygular maruz etkilerini konu, çaresizlik hissi, halsizlik. Выполнение приказа сопровождает ощущение освобождения от чего-то тяжелого, чужеродного. Yürütme sipariş ağır bir şey, yabancı gelen özgürlük duygusu eşlik eder.

Чаще всего психически сильные личности являются одиночками по натуре, они не умеют жить и работать в группе, чувствовать себя частью коллектива. En zihinsel güçlü bireylerin doğa tarafından loners vardır, onlar nasıl yaşamak için bilmiyorum ve bir grup çalışan, takımın bir parçası hissetmek. Они подавляют окружающих. Onlar diğerleri bastırmak. Как только прекращается общение жертвы и психически сильной личности, жертва прекращает необходимые агрессору действия. Bir kez kurban ve zihinsel güçlü kişi, saldırgan kurbanı iletişim durur gerekli işlemi durur.

"Лидер распределяет свои обязанности между окружающими" Lider among others "görevlerini dağıtır

Человечество изобрело много способов передачи обязанностей одного человека другим. Insanlık bir tek kişinin sorumlulukları aktarmak için pek çok yöntem icat etti. Помните, раньше даже существовало такое словосочетание - "почетные обязанности"? Unutmayın, önce, hatta bir ifade vardı - "asil görev"? Никто не хочет выполнять их просто так? Hiç kimse sadece eğlence için onları taşımak istiyor? Давайте назовем их почетными и будем выдавать, как награду! Onlara onur ve arama ödül olarak vereceğim gidelim! Пусть человек гордится своим бесплатным вкладом в чужую жизнь. Bir adam ücretsiz başkasının yaptığı katkılardan yaşam gurur duymaktadır gidelim.

Сейчас разновидность таких обязанностей ярко выражена в различных фирмах и коммерческих организациях. Biz açıkça çeşitli firmalar ve ticari kuruluşlar ile ifade edilir sorumlulukları çeşitli var. Грузчики в одной известной сети продуктовых магазинов называются "операторами торгового зала". Bir iyi "operatörleri ticaret zemin denilen bakkalları ağı bilinen bir Stevedores. Уборщиц все чаще приглашают, как "хозяйку офиса", "мастера чистоты", "клин-менеджера". Temizleyiciler giderek, ofisin metresi "olarak," saflık ana davet ediyoruz, "kama yöneticisi". Словом "менеджер" с различной приставкой называют всевозможные должности. Farklı bir eki olan "yönetici" pozisyonlar her türlü denilen kelime. Красивое слово "мерчандайзер" обозначает должность человека, выкладывающего продукцию в магазинах. "Merchandiser" kim mağazalarında ürünleri laid out kişi anlamına gelir güzel söz.

До сих пор проводятся субботники, в школах учащиеся моют окна и стены, родительские комитеты берут на себя часть функций классного руководителя. So far, Cumartesi günleri, okullar düzenlenen, öğrenci, veli komiteleri sınıf öğretmeni bazı fonksiyonları üstlenmesi pencere ve duvar yıkama vardır. Способов стимуляции окружающих на бескорыстную работу очень много. Özverili çalışma çok diğer uyarıcı Yaklaşım. Подумайте, какие из них знаете вы? Kendilerine yaklaşık think you know? Вспомните ситуации, когда вы бесплатно выполняли определенные функции, не получив ни денег, ни благодарности. Bir durum düşünün nereye belirli işlevleri gerçekleştirmek için hiçbir karşılığı olmadan ücretsiz, hayır, teşekkürler. Но при этом вам казалось, что вы должны это сделать, а поступить по-другому - преступление перед человечеством. Ama sen o, bunu yapmak gerekir gibi görünüyordu, ama başka bir şekilde yapmak - insanlığa karşı bir suç.

Ресурсы ограничены! Kaynaklar sınırlıdır! Ваше время, силы, опыт, поступки. Senin zaman, enerji, deneyim ve davranış. Это все ограниченные ресурсы, которые вы можете тратить на себя либо на окружающих. Bu sınırlı kaynakları, kendilerini veya başkalarını harcama bu. Это только ваш выбор. Bu sadece bir seçimdir. Строить свою жизнь или жизнь окружающих - это ваше решение, и ответственность за него лежит только на вас. Hayatınızı veya başkalarının hayatını kurmak - bu karar ve sorumluluk's sadece yatıyor.

Некоторые особы женского пола постоянно разделяют свои обязанности, дарят их окружающим. Sürekli görevlerini bölmek Bazı kadın bireyler, başkalarına verir. Близкие люди - инструменты для воплощения их желаний. Benzer insanlar - arzularını çevirmek için araçlar. Они давят на жалость, любовь, чувство долга. Onlar şefkat, sevgi, görev anlayışı baskı. И получаю свое! Ve onun olsun! Их обязанности выполняет окружение, знакомые и незнакомые. Çevre, tanıdık ve yabancı olan bağlılıklarını. Но они не являются лидерами. Ama liderler değildir. Их можно назвать пиявками, которые присасываются к людям и тратят их ресурсы на решение своих проблем. Onlar insanların kendilerini bağlamak ve sorunlarını çözmek için kendi kaynaklarını harcamak sülükler çağrılabilir. Распределение своих обязанностей между другими людьми возможно разными способами, и оно не свидетельствует о лидерстве. Kişi olabilir farklı şekillerde arasında görev dağılımı, ve liderlik bir işareti değildir.

"Лидер - публичный человек" Lider - kamu adam "

Представление о лидере, как лице компании, которое всегда на виду, не является верным. Her zaman görüş ise şirketin kişi olarak lideri kavramı, doğru değildir. Таких людей называют пиар фигурой. Böyle insanlar PR rakam denir. Человек может не принимать ключевых решений, не иметь информации о важных событиях фирмы, не знать о перспективах развития или угрозах благополучию организации. Bir kişi, önemli olaylar firma hakkında geliştirme veya kuruluşa tehdit umutları hakkında bilmediği hiçbir bilgiye sahip önemli kararlar yapamazsınız. Но его обязательно используют для общения с внешним миром, клиентами или потенциальными покупателями. Ama dış dünya, müşteriler veya potansiyel müşteriler ile iletişim kurmak için kullanmanız gerekir. Публике не интересно получать сухую информацию, факты. Halk, gerçekleri kuru bilgi edinmek isteyen değildir. Нужен кто-то, у кого можно взять живое интервью. Biz, canlı röportaj alabilir birine ihtiyacım var. На роль источника информации и подходит публичный человек, лицо компании. Bilgileri ve uygun kamu kişi, şirketin bir kişinin kaynak rolü.

Постоянное появление на праздниках, митингах, привлечение внимания толпы являются его обязанностью. Festivallerinde Sabit görünüş, mitingler, kalabalığın dikkatini çekiyor kendi sorumluluğundadır. Это самый яркий, неординарный человек из команды, который обязательно запоминается при первом же общении всем окружающим. Bu emin takım, ilk iletişim tüm çevresinde hatırlamak en canlı, olağanüstü bir adam. Иногда он неофициально становится пиар-фигурой, выполняет обязанности лица компании в свое удовольствие и бесплатно. Bazen gayri resmi bir PR rakam oldu onun eğlenceli ve ücretsiz olarak şirketin görevleri yapar. Такой человек не обязательно является членом аппарата управления. Böyle bir kişi idari cihazları değil mutlaka bir üyesidir. Ему редко доверяют принятие каких-либо ответственных решений. O hiçbir önemli kararların nadiren güveniyorum. Но именно по этому человеку публика узнает компанию. Ancak kamu şirketi bilir bu adam için. Публичный человек чаще всего является пиар-фигурой, лицом организации, а не лидером. Bir kamu adam genellikle kamu rakam, örgüt bakan, bir lider değildir.
Автор: Илона Балаева, www.balaeva.ru Yazar: Ilona Balayeva, www.balaeva.ru


Пожалуйста, оцените эту статью. LÜTFEN BUNU OYLAYIN. Ваше мнение очень важно для нас (1 - очень плохо, 5 - отлично) Sizce bizim (1 - çok kötü, 5 - mükemmel) önemlidir
<< Предыдущая статья <<Önceki yazı Рубрика Психология Kategori Psikoloji Следующая статья >> Sonraki yazı>>

Свежие статьи в рубрике «Психология»: Чего хотят мужчины? , Свекровь-монстр , Читайте сказки с поправками, или Молись, Дуся! , Связывать ли с НИМ свою жизнь? , Как сохранить любовь , Гражданский брак. Taze bu kategoriye "Psikoloji": Erkekler mi?, Ne Svekrov-canavar, okuyun peri masalları, gibi, ya da değiştirilmiş Pray Dusya!, Onunla Bind onun hayat?, Nasıl aşk, evlilik hukuku tutmak. Плюсы и минусы , Куда исчезла романтика? , Бабники: найти и обезвредить , TAKE IT EASY , Пусть будет послан мне душевный покой Artılar ve minuses, nerede romantizm mi?, Womanizer: bulmak ve etkisiz hale, bana huzur gönderilecek izin BT KOLAY TAKE


 


 Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...


© 2004-2020
Canlilider|canli tv lider|lider tv bu gunki verlisleri|atlider canli|lider canli|liderin verlisleri|canli lider|canli tv|lider nedir|canli.liderr.|liderlider canli|Женский журнал. Статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские, журналы, женские сайты, красота, женское здоровье, мода.
Journal of the modern woman Pani.kiev.ua ,
reprint of materials allowed only with the immediate link to / at mandatory notification editorial on e-mail.
Editor project
For general and administrative questions, please contact