Сонник : Сонник:

ЗМЕЯ ЗМІЯ

Змея - символ грехопадения человека, зла, хитрости. Змія - символ гріхопадіння людини, зла, хитрості.

Увидеть во сне ползущую по земле змею - означает, что вам следует опасаться годов, находящихся под ее влиянием, то есть 2001, 2013, 2025 и т. д. Именно в эти года над вами нависнет реальная угроза оказаться без крова и материальных средств. Побачити у сні що повзе по землі змію - означає, що вам слід побоюватися років, що перебувають під її впливом, тобто 2001, 2013, 2025 і т. д. Саме в ці роки над вами нависне реальна загроза опинитися без даху над головою і матеріальних засобів. Скорее всего рядом даже не окажется человека, который поможет вам преодолеть случившиеся с вами бедствия. Швидше за все поруч навіть не виявиться людини, яка допоможе вам подолати що трапилися з вами лиха.

Ядовитая змея, обвившая число Антихриста, - знак того, что в тот момент, когда на Землю придет Антихрист, активизируются все самые страшные людские пороки. Отруйна змія, обвівшая число Антихриста, - знак того, що в той момент, коли на Землю прийде Антихрист, активізуються всі найстрашніші людські пороки. Настанет время убийц, воров, насильников. Настане час вбивць, злодіїв, гвалтівників.

Увидеть во сне неядовитую змею, приближающуюся к человеку, - предостережение о том, что во главе одного из могущественных государств земного шара стоит человек, который начнет войну против слабого государства, но в настоящее время еще есть возможность помешать этому человеку. Побачити у сні неотруйні змію, що наближається до людини, - застереження про те, що на чолі одного з могутніх держав земної кулі стоїть людина, яка почне війну проти слабкої держави, але в даний час ще є можливість перешкодити цій людині. Сновидца такой сон предупреждает о грозящей опасности, которую можно избежать. Сновидіння такий сон попереджає про небезпеку, яку можна уникнути.

Если вас во сне укусила ядовитая змея - вы, не желая того, станете причиной очень большого скандала, возможно, по вашей вине или по вине кого-то из ваших близких произойдет политический переворот. Якщо вас уві сні вкусила отруйна змія - ви, не бажаючи того, станете причиною дуже великого скандалу, можливо, з вашої вини або з вини когось із ваших близьких відбудеться політичний переворот.

Если вам приснилась огромная змея, сдавливающая шею человека, то, значит, этому человеку угрожает реальная опасность. Бачити величезна змія, що здавлюють шию людини, то, значить, цій людині загрожує реальна небезпека.

Сон, в котором вы увидели черную, гигантских размеров змею, означает ни с чем не сравнимое зло. Сон, у якому ви побачили чорну, гігантських розмірів змію, означає ні з чим неможливо порівняти зло.

Змея, обвившаяся вокруг жезла, означает зло, скрывающее истину. Змія, обвівшаяся навколо жезла, означає зло, яке приховує істину.

Если во сне вы увидели змею, свернувшуюся кольцом, - значит, у вас есть тайный недоброжелатель. Якщо уві сні ви побачили змію, що згорнувся кільцем, - значить, у вас є таємний недоброзичливець.

Увидеть во сне нападающую на вас змею - значит наяву испытывать бедствия и лишения. Побачити у сні нападає на вас змію - значить наяву випробовувати лиха і поневіряння.

Убить во сне змею - избавиться от врага. Вбити у сні змію - позбутися від ворога.

Увидеть во сне змею с несколькими головами - предостережение. Побачити у сні змію з кількома головами - застереження. Вы можете стать жертвой чудовищной лжи. Ви можете стати жертвою жахливої брехні.

Змея, очертания которой скрыты за туманом, является символом ядерной угрозы и может означать ядерную ракету. Змія, контури якої приховані за туманом, є символом ядерної загрози і може означати ядерну ракету.

Сон, в котором вы чувствуете на себе змеиный взгляд, означает пристальное внимание к вам очень влиятельных и жестоких людей. Сон, у якому ви відчуваєте на собі зміїний погляд, означає пильну увагу до вас дуже впливових і жорстоких людей.

Увидеть во сне клубок змей - наяву стать жертвой интриг и сплетен. Побачити у сні клубок змій - наяву стати жертвою інтриг і пліток.

Толкование этого сна взято: сонник Нострадамуса Тлумачення цього сну взято: сонник Нострадамуса
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: животные Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: тварини