Сонник : Сонник:

САХАР ЦУКОР

Видеть во сне сахар - означает, что в Вашей домашней жизни появятся осложнения. Бачити у сні цукор - означає, що у Вашій домашнього життя з'являться ускладнення. Вы будете испытывать чувство зависти, пока не поймете, что для этого нет никаких оснований. Ви будете відчувати почуття заздрості, поки не зрозумієте, що для цього немає ніяких підстав. После этого сна Вы испытаете чувство беспокойства и утомления. Після цього сну Ви відчуєте почуття занепокоєння і втоми.

Если во сне Вы едите сахар - значит, скоро Вас ждут неприятности, которым Вы будете противостоять. Якщо у сні Ви їсте цукор - значить, скоро Вас чекають неприємності, яким Ви будете протистояти. Все закончится лучше, чем Вы ожидали. Все закінчиться краще, ніж Ви сподівалися.

Если во сне Вы интересуетесь ценой сахара - значит, Вам угрожают враги. Якщо у сні Ви цікавитеся ціною цукру - значить, Вам загрожують вороги.

Иметь во сне дело с сахаром или получать его в большом количестве - означает, что Вам с трудом удастся избежать больших потерь. Мати у сні справу з цукром або отримувати його у великій кількості - означає, що Вам з працею вдасться уникнути великих втрат.

Видеть рассыпанный сахар сулит Вам небольшой урон в делах. Бачити розсипаний цукор обіцяє Вам невеликий збитків у справах.

Толкование этого сна взято: сонник Миллера Тлумачення цього сну взято: сонник Міллера
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: пища , вещества Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: їжа, речовини