Сонник : Сонник:

ЛУНА МІСЯЦЬ

Луна - это символ тайной власти, безмолвия, неожиданностей. Місяць - це символ таємної влади, безмовності, несподіванок.

Увидеть во сне полнолуние - предвестие того, что настанет время, когда на Земле будут царствовать черные силы: время ведьм и колдунов. Побачити у сні повний місяць - передвістя того, що настане час, коли на Землі будуть царювати чорні сили: час відьом і чаклунів.

Сновидцу такой сон пророчит встречу с колдуном, который окажет значительное влияние на его судьбу. Сновидінню такий сон пророкує зустріч з чаклуном, який вплине на його долю.

Устремиться во сне на Луну - такой сон говорит о вашем стремлении к чему-то новому, доселе не изведанному. Спрямуватися уві сні на Місяць - такий сон говорить про ваше прагнення до чогось нового, досі не вивченому. Возможно, такой сон пророчит, что в не столь отдаленное время космос будет освоен настолько, что космические экспедиции на Луну станут частыми и доступными всем живущим на Земле. Можливо, такий сон пророкує, що в не таке віддалене час космос буде освоєний настільки, що космічні експедиції на Місяць стануть частими і доступними всім, хто живе на Землі.

Сон, в котором вы видите Луну, окрашенную в ярко-красный или багровый цвет, является предостережением. Сон, у якому ви бачите Місяць, пофарбоване в яскраво-червоний або червоний колір, є застереженням. Возможны экологические катастрофы и войны. Можливі екологічні катастрофи і війни.

Темные пятна на Луне являются предостережением, также могут означать смену власти. Темні плями на Місяці є застереженням, також можуть означати зміну влади.

Если во сне вы увидите лунный свет - это означает, что наяву вы столкнетесь с неожиданным препятствием, устранить которое будет довольно трудно. Якщо уві сні ви побачите місячне світло - це означає, що наяву ви зустрінетесь з несподіваною перешкодою, усунути яке буде досить важко.

Видеть во сне отражение Луны в воде или зеркале - означает неожиданный поворот событий. Бачити у сні відбиття Місяця у воді або дзеркалі - означає несподіваний поворот подій.

Увидеть во сне расколовшуюся Луну - испытывать душевную усталость и затруднения в выборе своего жизненного пути. Побачити у сні розкололася Місяць - відчувати душевну втому і труднощі у виборі свого життєвого шляху.

Если во сне вы совершаете обряд поклонения богине Луны, то наяву вы станете жертвой своей страсти. Якщо уві сні ви робите обряд поклоніння богині Місяця, то наяву ви станете жертвою своєї пристрасті.

Толкование этого сна взято: сонник Нострадамуса Тлумачення цього сну взято: сонник Нострадамуса
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: разное Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: різне