Сонник : Сонник:

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКВА

Церковь - символ культурного процветания, духовности, чистоты. Церква - символ культурного процвітання, духовності, чистоти.

Видеть во сне белоснежную церковь с золотыми куполами - предвещает культурный расцвет страны, нравственных и духовных ее основ, всеобщее единение. Бачити у сні білосніжну церква з золотими куполами - передвіщає культурний розквіт країни, моральних і духовних її основ, загальне єднання.

Сон, в котором вы увидели разрушенную церковь, означает болезнь и нравственные страдания. Сон, у якому ви побачили зруйновану церкву, означає хворобу і моральні страждання.

Если во сне вы присутствуете на церковной службе, то в реальной жизни вы будете испытывать угрызения совести. Якщо уві сні ви присутні на церковній службі, то в реальному житті ви будете відчувати докори сумління.

Строить во сне церковь - ваше стремление к познанию будет вознаграждено сторицей. Будувати в сні церква - ваше прагнення до пізнання буде нагороджено сторицею.

Увидеть во сне церковь, обвитую змеей, - дурной знак. Побачити у сні церква, обвиті змією, - поганий знак. Это угроза человечеству, так как все человеческие ценности будут уничтожены злом. Це загроза людству, тому що всі людські цінності будуть знищені злом.

Если во сне вы увидели на церкви замок - будьте осторожны! Якщо уві сні ви побачили на церкви замок - будьте обережні! Ваши замкнутость и склонность к одиночеству могут оттолкнуть от вас близкого и дорогого вам человека. Ваші замкнутість і схильність до самотності можуть відштовхнути від вас близького і дорогого вам людини.

Сон, в котором вы увидели церковь в огне, предвещает вражду между поколениями и крушение всеобщего миропорядка. Сон, у якому ви побачили церква у вогні, провіщає ворожнечу між поколіннями і крах загального світового порядку.

Толкование этого сна взято: сонник Нострадамуса Тлумачення цього сну взято: сонник Нострадамуса
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: родственники Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: родичі