Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...
Новости | Статьи | Рецепты | Сонник | Гороскоп | Журналы | Фотогалереи | Книги | Рукоделие Задай вопрос специалисту | Аэробика и фитнес | Диеты и похудение |    

English Italian French German Turkish Polish Japanese Hebrew Spanish Chinese Arabic Ukrainian Russian

Почитай!
Мода
Красота&Стиль
Парфюмерия и косметика
Карьера
Здоровье
Беременность, роды, воспитание детей
Йога
Психология
Истории из жизни
Интим
Мой дом и интерьер
Авто на шпильках
Мужчинам на заметку
Отдых
Куклы
В мире цветов
Дача, сад, огород
Праздники. История, традиции, поздравления
Чудеса своими руками
Магия, гадания, непознанное
В стране сновидений
Гороскоп
Астрологический прогноз на неделю
Литературная гостиная
Притчи и сказки
Колонка кинокритика
Разделы
Новости (архив)
В стране и мире
Кулинарный эксклюзив
Сонник
Рукоделие
Консультации
Аэробика и фитнес
Диеты и похудение
Женские журналы
Фотогалереи
Наши опросы

 

Секрети молодості Библиотека : Красота&Стиль Бібліотека: Краса & Стиль

Секреты молодости Секрети молодості

МЕЖДУНАРОДНАЯ группа врачей, психологов и диетологов разработала «10 заповедей», следуя которым мы можем продлить и сделать более приятной жизнь. МІЖНАРОДНА група лікарів, психологів і дієтологів розробила «10 заповідей», слідуючи яким ми можемо подовжити і зробити більш приємною життя.

RORER advertising network
Некоторые секреты вечной молодости Деякі секрети вічної молодості
 • Не залеживайтесь по утрам. Не залежується вранці.
 • Ранние прогулки перед завтраком особенно полезны. Ранні прогулянки перед сніданком особливо корисні.
 • Проявляйте умеренность в еде. Проявляйте помірності в їжі.
 • Активно интересуйтесь тем, что происходит вокруг вас и вообще в мире. Активно цікавтеся тим, що відбувається навколо вас і взагалі у світі.
 • Принимайте как можно меньше лекарств. Приймайте якомога менше ліків.
 • Старайтесь ни от кого не зависеть. Намагайтеся ні від кого не залежати.
 • Не курите. Не паліть.
 • Пейте как можно больше жидкости, особенно свежую воду. Пийте якомога більше рідини, особливо свіжу воду.
 • У вас должно быть интересное увлечение. У вас має бути цікаве захоплення.
 • Ежедневно съедайте одно яблоко, а еще лучше банан. Щодня з'їдайте одне яблуко, а ще краще банан.
 • Как можно больше ходите пешком и не уклоняйтесь от легкого физического труда. Як можна більше ходіть пішки і не уникайте легкого фізичної праці.
 • Чай и кофе пейте не слишком крепким. Чай і кава пийте не дуже міцним.
 • Ежедневно принимайте получасовые теплые ванны. Щодня приймайте півгодинні теплі ванни.
 • Не обязательно ложиться вовремя спать. Не обов'язково вчасно лягати спати. Ложитесь спать, когда тянет ко сну. Лягайте спати, коли тягне до сну.
 • Не экономьте на освещении - в вашей квартире должно быть как можно больше света. Не економте на освітленні - у вашій квартирі має бути якомога більше світла.
 • Очень важно иметь хороших друзей или приятелей. Дуже важливо мати хороших друзів або приятелів.
 • Занимайтесь спортом. Займайтеся спортом.
 • Больше смейтесь. Більше смійтеся.
 • Старайтесь сохранить тонкую талию. Намагайтеся зберегти тонку талію.
 • Не отказывайте себе в удовольствиях секса. Не відмовляйте собі в задоволення сексу.
 • Родите ребенка до сорока лет. Родіть дитини до сорока років.
 • Любите жизнь. Любіть життя.


Рецепт вечной молодости: надо жить играючи! Рецепт вічної молодості: треба жити граючи!
1-я заповедь: не объедайтесь! 1-а заповідь: не об'їдатися! Вместо привычных для многих 2500 калорий довольствуйтесь 1500. Замість звичних для багатьох 2500 калорій задовольняйтеся 1500. Питайтесь уравновешенно: ешьте не слишком много, но и не слишком мало. Харчуйтеся врівноважено: їжте не дуже багато, але і не дуже мало.
2-я заповедь: меню должно соответствовать возрасту. 2-а заповідь: меню повинне відповідати віку. Каждый по возрасту нуждается в разном питании. Кожен за віком потребує різної харчуванні. У 30-летних женщин морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть печень и орехи. У 30-річних жінок зморшки з'являться пізніше, якщо вони регулярно будуть їсти печінку й горіхи. Людям старше сорока полезен бета-каротин. Людям старше сорока корисний бета-каротин. После 50 лет кальций держит в форме кости, а магний - сердце. Після 50 років кальцій тримає у формі кістки, а магній - серце. Мужчинам старше сорока необходим селен, содержится он в сыре и почках. Чоловікам старше сорока необхідний селен, міститься він в сирі та нирках. Селен способствует разряжению стресса. Селен сприяє розрядженню стресу. После 50-ти, питаясь рыбой, защитите сердце и кровеносные сосуды! Після 50-ти, харчуючись рибою, захистіть серце і кровоносні судини!
3-я заповедь: найдите себе подходящую работу! 3-а заповідь: знайдіть собі нормальну роботу! Работа способствует моложавости, утверждают исследователи. Робота сприяє моложавості, стверджують дослідники. Тот, кто не работает, обычно выглядит на 5 лет старше своего возраста. Той, хто не працює, звичайно виглядає на 5 років старше за свій вік.
4-я заповедь: найдите свою пару в жизни. 4-а заповідь: знайдіть свою пару в житті. Любовь и нежность - лучшее средство против старения. Любов і ніжність - найкращий засіб проти старіння. Вывод исследователей: если дважды в неделю предаваться любви, вы будете выглядеть на 14 пет моложе. Висновок дослідників: якщо двічі на тиждень вдаватися до любові, ви будете виглядати на 14 пет молодше. Ведь при интимных отношениях вырабатывается гормон эндорфин, который иначе называют гормоном счастья. Адже при інтимних відносинах виробляється гормон ендорфін, який інакше називають гормоном щастя. Он способствует укреплению иммунной системы. Він сприяє зміцненню імунної системи.
5-я заповедь: имейте на всё собственную точку зрения. 5-а заповідь: майте на все власну точку зору. Утвердитесь в ней. Затвердити в ній. Осознанно живущий человек значительно реже впадает в депрессию и бывает подавленным, чем тот, кто лишь пассивно плывет по течению. Свідомо живе людина значно рідше впадає в депресію і буває пригніченою, ніж той, хто лише пасивно пливе за течією.
6-я заповедь: двигайтесь. 6-а заповідь: рухайтеся. Даже 8 минут занятий спортом в день продлевают жизнь. Навіть 8 хвилин занять спортом у день продовжують життя. В процессе движения высвобождаются гормоны роста, выработка которых особенно сокращается после 30 лет. У процесі руху вивільняються гормони росту, вироблення яких особливо скорочується після 30 років.
7-я заповедь: спите в прохладной комнате. 7-а заповідь: спіть у прохолодній кімнаті. Доказано - кто спит при температуре 17...18°С, дольше остается молодым. Доведено - хто спить при температурі +17 ... +18 ° С, довше залишається молодим. Причина заключается в том, что обмен веществ в организме и проявление возрастных признаков зависят также и от температуры окружающей среды. Причина полягає в тому, що обмін речовин в організмі і прояв вікових ознак залежать також і від температури навколишнього середовища.
8-я заповедь: время от времени балуйте себя. 8-а заповідь: час від часу балуйте себе. Не слишком себя ограничивайте, выходите иногда за рамки жестких жизненных правил. Не дуже себе обмежуйте, виходьте іноді за рамки жорстких життєвих правил. Временами, вопреки рекомендациям о здоровом образе жизни, позволяйте себе «запретный» лакомый кусочек. Часом, всупереч рекомендаціям щодо здорового способу життя, дозволяйте собі «заборонний» ласий шматочок.
9-я заповедь: не следует всегда подавлять гнев в себе. 9-а заповідь: не слід завжди придушувати гнів у собі. Вредно постоянно держать в себе негативные эмоции. Шкідливо постійно тримати в собі негативні емоції. Иногда стоит рассказать, что вас огорчило, или поспорить с тем, с кем вы не согласны. Іноді варто розповісти, що вас засмутило, або посперечатися з тим, з ким ви не згодні. Тот, кто никогда не выплескивает такие эмоции, более подвержен заболеваниям, в т.ч. Той, хто ніколи не вихлюпує такі емоції, більш схильний до захворювань, в т.ч. и злокачественным опухолям. і злоякісних пухлин.
10-я заповедь: тренируйте головной мозг. 10-а заповідь: тренуйте головний мозок. Время от времени разгадывайте кроссворды, играйте в коллективные игры, требующие мыслительной деятельности. Час від часу розгадуйте кросворди, грайте в колективні ігри, що вимагають розумової діяльності. Заставляйте работать мозг. Примушуйте працювати мозок. Тем самым вы замедляете процесс возрастной деградации умственных способностей и одновременно активизируйте работу сердца, систем кровообращения и обмен веществ. Тим самим ви уповільнює процес вікової деградації розумових здібностей і одночасно активізуйте роботу серця, систем кровообігу і обмін речовин.
Источник: Справочник "Секреты долголетия" Джерело: Довідник "Секрети довголіття"


Пожалуйста, оцените эту статью. Будь ласка, оцініть цю статтю. Ваше мнение очень важно для нас (1 - очень плохо, 5 - отлично) Ваша думка дуже важлива для нас (1 - дуже погано, 5 - відмінно)
<< Предыдущая статья <<Попередня стаття Рубрика Красота&Стиль Рубрика Краса & Стиль Следующая статья >> Наступна стаття>>

Свежие статьи в рубрике «Красота&Стиль»: 7 причин сломать ноготь , 10 рамок для иконы стиля , Добавьте в свою коллекцию роскошный аксессуар , Маски – «скорая помощь» для лица , 10 мифов о красоте , Наращивание волос - быстрое решение проблем , Твой малиновый ротик , Косметика для тех, кому за… , Короткие волосы – тоже сексуально , Лучший мужчина Нові статті у рубриці «Краса & Стиль»: 7 причин зламати ніготь, 10 рамок для ікони стилю, Додайте в свою колекцію розкішний аксесуар, Маски - «швидка допомога» для обличчя, 10 міфів про красу, Нарощування волосся - швидке вирішення проблем, Твій малиновий ротик , Косметика для тих, кому за ..., Коротке волосся - теж сексуально, Кращий чоловік

 


Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...


© 2004-2024
Молодост- вечна|секрет красоти|секрети красоти в сорок років|секреті красоти|секрети красоти|секрет молодості|рецепти молодості|секрети молодості|рецепти красоти в 50 років|секрети молодосты|рецепти молодости|гормон красоти|аюрведа-секрети молодості|китаянка 65 років секрети молодості|корисны продукти для схуднення|дівочі секрети красоти|любов толстоганова секрети красоти|рецепт молодості з часнику|sekreti krasoti igrat|рецепт молодості|меню після 50 еда для молодості|любов толкаліна секрети красоти|10 заповідей вічної молодості|Женский журнал. Статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские, журналы, женские сайты, красота, женское здоровье, мода.
Журнал современной женщины Pani.kiev.ua,
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на / при обязательном уведомлении редакции по e-mail.  
Главный редактор проекта
По общим и административным вопросам обращайтесь