Сонник : Сонник:

РЕКА РІЧКА

Если человек падает в реку, и вода попадает ему в рот - он станет важной персоной. Якщо людина падає в річку, і вода потрапляє йому в рот - він стане важливою персоною.
Если он тонет в реке и всё же выплывает - то он наяву разбогатеет. Якщо він тоне в річці і все ж таки випливає - то він наяву збагатіє.
Если он погружается в реку в одежде - наяву он крепко встанет на ноги. Якщо він занурюється в річку в одязі - наяву він міцно стане на ноги.
Если он падает в воду и плывёт против течения - это значит, что его враг окажет ему помощь и услугу. Якщо він падає у воду і пливе проти течії - це означає, що його ворог надасть йому допомогу і послугу.
Если же он плывёт по течению, то враг его откажет ему в помощи. Якщо ж він пливе за течією, то ворог його відмовить йому допомоги.
Плыть в бурных водах - к судебной тяжбе. Плисти у бурхливих водах - до судової тяганини.
Мыться в реке к утратам. Митися в річці до втрат.
Пересекать реку - к неприятностям. Перетинати річку - до неприємностей.
Выходить из реки во сне - к хорошим новостям. Виходити з річки уві сні - до гарних новин.
Строить запруду на реке - предвестье трудных времён. Будувати греблю на річці - передвісником важких часів.
Ловить черепаху в реке - сулит печаль; змею - богатство; рыбу - исполнение сердечных желаний. Ловити черепаху в річці - обіцяє печаль; змію - багатство; рибу - виконання серцевих бажань.
Если человек носит глину из реки -- то наяву он построит новый дом. Якщо людина носить глину з річки - то наяву він побудує новий будинок.
Нырять в реку - значит, что печали не коснутся его. Пірнати в річку - означає, що печалі не торкнуться його.
Если он подходит к реке и видит змею - его сын прославит свой род. Якщо він підходить до річки і бачить змію - його син прославить свій рід.

Толкование этого сна взято: ассирийский сонник Тлумачення цього сну взято: ассірійський сонник
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: разное Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: різне