Сонник : Сонник:

СОБАКИ СОБАКИ

Если человек во сне превращается в собаку - его дому грозит горе и страдания. Якщо людина уві сні перетворюється на собаку - його будинку загрожує горе і страждання. Как преступление его, так и наказание будут тяжки. Як злочин його, так і покарання будуть тяжкі.
Если он во сне встречает собаку, то наяву до конца дней своих будет счастлив и доволен судьбой. Якщо він у сні зустрічає собаку, то наяву до кінця днів своїх буде щасливий і задоволений долею.

Толкование этого сна взято: ассирийский сонник Тлумачення цього сну взято: ассірійський сонник
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: животные Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: тварини