Сонник : Сонник:

ВОЗДУХ ПОВІТРЯ

Этот сон говорит о неважном состоянии дел и не сулит ничего хорошего тому, кто его увидит. Цей сон говорить про неважливо стан справ і не обіцяє нічого доброго тому, хто його побачить.

Видеть во сне, что Вы дышите горячим воздухом, предполагает, что Вас силой склонят ко злу. Бачити у сні, що Ви дихаєте гарячим повітрям, припускає, що Вас силою схилять до зла.

Ощущать холодный воздух - означает запутанность в делах и сложности в домашних отношениях. Відчувати холодне повітря - означає заплутаність у справах і складності в домашніх відносинах.

Чувствовать воздействие сырого воздуха - предостерегает, что роковые события подавят на некоторое время Вашу волю и даже подорвут Вашу веру в жизнь и в себя. Відчувати вплив сирого повітря - застерігає, що фатальні події подавлять на деякий час Вашу волю і навіть підірвуть Вашу віру в життя і в себе.

Толкование этого сна взято: сонник Миллера Тлумачення цього сну взято: сонник Міллера
Этот сон относится к рубрике(ам) сонника: вещества , разное Цей сон відноситься до рубрики (ам) сонника: речовини, різне