Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...
News | Articles | Recipes | Dream book | Daily Horoscope | Magazines | Galleries | Books | Needlework | Ask an Expert | Aerobics and Fitness | Diets and weight loss |

English Italian French German Turkish Polish Japanese Hebrew Spanish Chinese Arabic Ukrainian Russian

 Honor!
Fashion
 Beauty & Style
 Perfumes and cosmetics
 Career Center
 Health
 Pregnancy, childbirth, parenting
 Yoga
 Psychology
 Stories of life
 Adult
 My house and interior
Cars for stiletto
 Men's Tips
 Holidays
 Dolls
 In the world of colors
 Cottage, garden, vegetable garden
Holidays. History, tradition, greetings
Wonders of his hands
 Magic, divination, paranormal
In a country of dreams
 Daily Horoscope
  Astrological forecast for the week
  Literary room
  Proverbs and tales
 Column film criticism
 Sections
News (archive)
In the country and the world
Culinary exclusive
Dream book
Needlework
Consultation
Aerobics and fitness
Diets and weight loss
Women's magazines
Galleries
Our polls

 

Figurowe cięcia drzew iglastych Библиотека : Дача, сад, огород Biblioteka: Dom, ogród, ogród

Фигурная стрижка хвойных растений Figurowe cięcia drzew iglastych

Осень – самое подходящее время года для посадки саженцев. Jesień - sezon najbardziej odpowiednie do sadzenia sadzonek. Хвойные растения являются настоящим украшением любого сада, ведь они сохраняют свою листву круглый год. Iglaki są prawdziwym klejnotem w każdym ogrodzie, bo zachowują roku odchodzi cały. Основное преимущество хвойных – долговечность. Główną zaletą drzew iglastych - trwałość. Отдельные виды хвойных живут сотни, а то и тысячи лет. Niektóre gatunki drzew iglastych są setki a nawet tysiące lat. Выбор хвойных велик: от привычных нам ели, сосны и можжевельника до тсуги, туевика и микробиота. Wybór drzew iglastych wielka: od znanych nam świerka, sosny i jałowca do Tsugi, tuevika i mikroflory.

Sieci reklamowej Rorer
Чтобы ваш сад выглядел стильно и ухоженно, мы настоятельно рекомендуем вам освоить декоративную формирующую стрижку хвойных растений - топиар. Aby mieć swój ogród wyglądać stylowo i zadbane, gorąco polecam Ci uczyć się form dekoracyjnych cięcia drzew iglastych roślin - Topiary. Из хвойних растений можно делать изгороди, бордюры, лабиринты, арки, стены, а также оформить их в виде всевозможных хитрых фигур. Z drzew iglastych roślin można zrobić ogrodzenie, krawężniki, labirynty, łuki, ściany i kształt ich do wszelkiego rodzaju przebiegłość kształtów. Здесь есть где развернуться человеку с фантазией! Gdzie mogę kolei człowiek z wyobraźnią!Слово топиар (англ. topiary) происходит от латинского topiarius – садовник ландшафтного орнамента. Słowa Topiary (angielski Topiary) pochodzi od łacińskiego topiarius - ozdoba krajobrazu ogrodnik. Европейский топиар берет свое начало со времен Римской Империи . Europejski Topiary pochodzi z czasów rzymskiego imperium. В Японии под топиаром понимают искусство бонсай. W Japonii, w Topiary zrozumienia sztuki bonsai. В эпоху Ренессанса в Европе стали появляться сады, в которых растения были выполнены в форме кубов, шаров, пирамид, спиралей, а также модели деревьев, изображающие людей, животных и другие объекты. W okresie renesansu w Europie zaczęła się ogrody, w których instalacje zostały wykonane w formie kostki, kule, piramidy, spirale, jak również modele drzew, przedstawiających ludzi, zwierzęta i inne obiekty. Топиар того времени был широко представлен в Версале. Topiary w tym czasie była szeroko reprezentowana w Wersalu. Топиар был также очень распространен в Голландии, и оттуда мода на топиар с 1660 года пришла в Англию, где получила мощное развитие. Topiary również bardzo często w Holandii, a stamtąd moda Topiary w 1660 roku przyjechał do Anglii, gdzie otrzymała potężny rozwój.Лучше всего для фигурной стрижки подойдут ели, можжевельники и западные туи. Najlepsze do kręconych fryzur garnitur świerk, jałowiec i zachodniej Tui.

Итак, делаем живую изгородь – ряд деревьев, плотностоящих и образующих подобие забора. Więc nie hedge - liczba drzew, plotnostoyaschih i tworzących rodzaj ogrodzenia. Покупаем, к примеру, елочки обыкновенные (Picea abies) или можжевельники (Columna, Hibernica, Suecica) и высаживаем их рано весной или осенью. Kupujemy na przykład zwykły jodły (Picea abies) i jałowca (Columna, Hibernica, Suecica) i roślin je wczesną wiosną lub jesienią. Ель обыкновенная препочитает свежую, хорошо дренированную, кислую, супесчаную и суглинистую почву. Świerk pospolity prepochitaet świeże, dobrze odwodnione, kwaśne, piaszczyste i gliniaste gleby. Почва же для можжевельника должна быть рыхлой, но не мокрой и глинистой. Gleba jest dla Juniper powinny być luźne, ale nie mokre i błota. Расстояние между елями не должно превышать 100 см, а между можжевельниками – 80 см, чтобы боковые ветви полноценно развивались. Odległość między jodły nie przekracza 100 cm, a między jałowce - 80 cm z odgałęzieniami do pełnego rozwoju. По мере роста постригаем у растений вершки – благодаря этому деревце будет активно развиваться в стороны. W zakładach fryzura Tops - dzięki temu drzewo zakwitnie w ręku. У можжевельников стрижем как боковые ветви, так и вершины. W jałowce obciętych gałęzi bocznych i szczyty. Летом боковые ветви будут расти слишком активно, и их тоже придётся несколько раз подрезать, используя секатор с длинными лезвиями. W lecie boczne gałęzie rosną zbyt aktywnych, a więc także wielokrotnie cięcia przy użyciu sekatory długich łopatek. Еще вариант – выщипать боковые веточки елей вручную, когда они только начинают расти. Inna możliwość - wyjąć boczne pędy oleju ręcznie, gdy dopiero zaczyna się rozwijać.

Из туи плотных и шаровидных сортов (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva и пр.) очень хорошо делать фигуры . Od Tui gęsty i sferycznej odmian (Ericoides, Danica, Złotego Globu Recurva, itp.), bardzo dobrze zrobione rysunku. Туи зимостойки и исключительно неприхотливы к природным условиям. Tui-hardy i niezwykle opodatkowania w warunkach naturalnych. Почва для туи может быть практически любой, но лучше все же высаживать ее не в слишком влажном месте, с плодородным кислым суглинком. Фигуры можно делать как простые (шар, конус, куб), так и сложные – формы без прямых углов (фигуры животных, садовая «мебель»). Podstawy Tui można prawie wszystko, ale jeszcze lepiej do instalacji go na miejscu, nie jest zbyt wilgotny, żyzne gliny kwasu. Kształty mogą być tak proste (kula, stożek, sześcian) i skomplikowane - kształt bez kąty (liczby zwierząt, ogród "Meble"). Главный элемент вашей работы - это терпение, ведь подобные фигуры придется постоянно поддерживать, корректируя их форму. Głównym elementem pracy - to cierpliwość, ponieważ takie dane muszą stale utrzymywać, poprawianie ich formy.Где можно познакомиться с искусством топиара? Во всех уголках света! Gdzie mogę się nauczyć sztuki Topiary? We wszystkich zakątkach świata! Самые знаменитые парки топиарного искусства: Samban-Lei Sekpil в Индии (г. Манипур), королевский дворец в Банг Па-Ин в Тайланде , Cliveden (Buckinghamshire, Англия ), Levens Hall and Topiary Gardens (Cumbria, Англия), Canons Ashby (Northamptonshire, Англия), Villa Lante (Bagnaia, Италия ), Chateau de Villandry ( Франция ), Drummond Castle Gardens (Perthshire, Шотландия ), Portmeirion (Snowdonia, Уэйлз ), Hunnewell Arboretum (Wellesley, США , штат Масачусетс), Longwood Gardens (Kennet Square, США, штат Пенсильвания), Columbus Topiary Park в Old Deaf School (Columbus, США, штат Охайо). Do najbardziej znanych parków topiarnogo sztuki: Samban-Lei Sekpil w Indiach (miasto Manipur), na Zamku Królewskim w Bang Pa-In w Tajlandii, Cliveden (Buckinghamshire, Anglia), Levens Hall i Topiary Gardens (Cumbria, Anglia), kan Ashby (Northamptonshire , Anglia), Villa Lante (Bagnaia, Włochy), Chateau de Villandry (Francja), Drummond Castle Gardens (Perthshire, Szkocja), Portmeirion (Snowdonia, Ueylz) Hunnewell Arboretum (Wellesley, USA, stan Massachusetts), Longwood Gardens (Kennet Square, USA, Pensylwania), Columbus Topiary Park w Starym Deaf School (Columbus, USA, stan Ohio). И это далеко не полный список тех живописных садов, где можно увидеть своими гразами шедевры ландшафтного дизайна. I nie jest to wyczerpująca lista ogrodów, gdzie można zobaczyć jego dzieła Graz projektowania krajobrazu.


Автор: Анна Шустрова Autor: Anna Shustrova


Пожалуйста, оцените эту статью. Proszę ocenić ten artykuł. Ваше мнение очень важно для нас (1 - очень плохо, 5 - отлично) Twoja opinia jest dla nas bardzo ważne (1 - bardzo zła, 5 - doskonała)
<< Предыдущая статья <<Poprzedni artykuł Рубрика Дача, сад, огород Temat Dom, ogród, ogród

Свежие статьи в рубрике «Дача, сад, огород»: Медовая жизнь , Сад трех сестер , Облепиха – рыжая недотрога , Мы не сеем и не пашем... Świeże artykuły w kategorii "Dom, ogród, ogród warzywny": Honey Life Garden z trzech sióstr, Seabuckthorn - czerwony drażliwy, to nie sieją i nie pashem ... Выкладываем готовый рулонный газон , Просто газон , Хризантема – символ Солнца , Аптечка на грядке , Дачные университеты , Цветы в оформлении участка , Цветок с бурным прошлым Rozkładane gotowy do użycia trawnik, tylko trawnik, chryzantema - symbol słońca, apteczka w ogrodzie dnia, uniwersytety Lato, Kwiaty w dziedzinie rejestracji, kwiat z burzliwej przeszłości 


 


Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...


© 2004-2016
Tuje kręcone|jak zrobić spirale z tuji|thuja kręcona|iglaki spirala|strzyzenie tui|iglaki strzyzone|jak zrobić bonsai z tui|jak zrobić spiralę z iglaka|strzyżenie jałowców|thuja spirala|jak formować tuje w spirale|strzyżenie iglaków|jak strzyc iglaki|jak zrobić z tuji spiralę|tuja spirala jak to zrobić|tuja spirala jak zrobić|strzyżenie drzew iglastych|spirala tuja|spirala z iglaka|spirala z tuji|formowanie tui w spirale|tuja kręcona|jak zrobic spirale z tui|tuja spirala|strzyżenie tuji|spirala z tui|jak uformować tuję w spiralę|boczne cięcie tui
Journal of the modern woman Pani.kiev.ua ,
reprint of materials allowed only with the immediate link to / at mandatory notification editorial on e-mail.
Editor project
For general and administrative questions, please contact