Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...
Новости | Статьи | Рецепты | Сонник | Гороскоп | Журналы | Фотогалереи | Книги | Рукоделие Задай вопрос специалисту | Аэробика и фитнес | Диеты и похудение |    

English Italian French German Turkish Polish Japanese Hebrew Spanish Chinese Arabic Ukrainian Russian

Почитай!
Мода
Красота&Стиль
Парфюмерия и косметика
Карьера
Здоровье
Беременность, роды, воспитание детей
Йога
Психология
Истории из жизни
Интим
Мой дом и интерьер
Авто на шпильках
Мужчинам на заметку
Отдых
Куклы
В мире цветов
Дача, сад, огород
Праздники. История, традиции, поздравления
Чудеса своими руками
Магия, гадания, непознанное
В стране сновидений
Гороскоп
Астрологический прогноз на неделю
Литературная гостиная
Притчи и сказки
Колонка кинокритика
Разделы
Новости (архив)
В стране и мире
Кулинарный эксклюзив
Сонник
Рукоделие
Консультации
Аэробика и фитнес
Диеты и похудение
Женские журналы
Фотогалереи
Наши опросы

 

Бульйон Библиотека : Здоровье Бібліотека: Здоров'я

Бульон Бульйон

Помните, как в английских фильмах герои пьют чашечку бульона, если простыли или пришли с мороза? Пам'ятаєте, як в англійських фільмах герої п'ють чашку бульйону, якщо просто або прийшли з морозу? С давних пор английские врачи называли куриный бульон «естественным антибиотиком». З давніх пір англійські лікарі називали курячий бульйон «природним антибіотиком». Да и наши врачи настоятельно рекомендовали бульон для восстановления сил после операций или перенесенных заболеваний. Та й наші лікарі настійно рекомендували бульйон для відновлення сил після операцій або перенесених захворювань.

RORER advertising network
Но затем бульон попал в «немилость»! Але потім бульйон потрапив в «немилість»! Почему-то многие доктора стали считать, кстати, без всяких оснований, что насыщенные бульоны вредны. Чомусь багато лікарі стали вважати, до речі, без будь-яких підстав, що насичені бульйони шкідливі.

Однако ученые выяснили, что куриный бульон, например, облегчает течение простудных заболеваний благодаря ферменту лизоцима, входящего в его состав. Однак вчені з'ясували, що курячий бульйон, наприклад, полегшує перебіг простудних захворювань завдяки ферменту лізоциму, що входить до його складу. Этот фермент подавляет активность бактерий и вирусов. Цей фермент пригнічує активність бактерій і вірусів. Кроме того, любой бульон, а не только куриный, способствует снижению вязкости крови, разжижает ее, то есть препятствует образованию тромбов . Крім того, будь-який бульйон, а не тільки курячий, сприяє зниженню в'язкості крові, розріджує її, тобто перешкоджає утворенню тромбів. Выпить чашечку бульона на ночь - значит обеспечить себе спокойный сон. Випити чашку бульйону на ніч - значить забезпечити собі спокійний сон.

И, наконец, бульон богат фосфором, магнием, цинком, содержит целый набор витаминов, особенно витаминов группы В, что немаловажно для организма человека. І, нарешті, бульйон багатий фосфором, магнієм, цинком, містить цілий набір вітамінів, особливо вітамінів групи В, що важливо для організму людини. Магний отвечает за нормальную работу нервных клеток, помогает справляться с усталостью, снимает раздражительность, а также улучшает память. Магній відповідає за належне функціонування нервових клітин, допомагає справлятися з втомою, знімає дратівливість, а також поліпшує пам'ять. Фосфор укрепляет мышцы, кости и зубы. Фосфор зміцнює м'язи, кістки і зуби. Для укрепления костей необходим и цинк, который кроме этого способствует быстрому заживлению ран и особенно полезен для улучшения работы мозга людям пожилого возраста. Для зміцнення кісток необхідний і цинк, що крім цього сприяє швидкому загоєнню ран і особливо корисний для поліпшення роботи мозку людям похилого віку. Содержание витаминов группы В повышает сопротивляемость организма стрессу и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Витамины группы В также оказывают благотворное влияние на нервную и пищеварительную системы. Зміст вітамінів групи В підвищує опірність організму стресу і допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Вітаміни групи В також благотворно впливають на нервову і травну системи.

Конечно же, бульон – это, прежде всего, основа первых блюд . Звичайно ж, бульйон - це, перш за все, основа перших страв. Есть хороший бульон – будет и превосходный суп. Є гарний бульйон - буде і чудовий суп. Казалось бы, что за премудрость приготовить бульон? Здавалося б, що за мудрість, приготувати бульйон? Брось в кастрюлю кусок мяса, и все дела. Кинь в каструлю шматок м'яса, і всі справи. Ан нет. Але ж ні. И здесь есть свои маленькие хитрости и секреты, знать которые просто необходимо, если хотите приготовить настоящий вкусный бульон. І тут є свої маленькі хитрощі і секрети, знати які просто необхідно, якщо хочете приготувати справжній смачний бульйон.

Итак, приступаем. Отже, приступаємо.

Сначала готовим мясной бульон . Спочатку готуємо м'ясний бульйон. Мясо и кости тщательно промываем холодной водой, соскабливаем ножом грязь. М'ясо і кістки ретельно промиваємо холодною водою, зіскоблювати ножем бруд. Мясо обязательно заранее отделяем от костей. М'ясо обов'язково заздалегідь відділяємо від кісток. Зачем? Навіщо? Чтобы потом, когда бульон будет готов, вынуть мясо и использовать его для приготовления второго блюда. Щоб потім, коли бульйон буде готовий, вийняти м'ясо і використовувати його для приготування другої страви. Либо, нарезав мясо на кусочки, опустить его в первое блюдо, когда оно будет готово. Або, нарізавши м'ясо на шматочки, опустити його в першу страву, коли воно буде готове. Мясо подготовили и уложили в кастрюлю. М'ясо підготували і поклали в каструлю.

Если готовим рыбный бульон , рыбу очищаем, особенно тщательно изнутри. Якщо готуємо рибний бульйон, рибу очищаємо, особливо ретельно зсередини. Крупную рыбу режем на куски, а мелкую будем варить целиком. Велику рибу ріжемо на шматки, а дрібну будемо варити цілком.

Как готовить грибной бульон ? Як готувати грибний бульйон? Сушеные грибы также тщательно моем и на два-три часа замачиваем в холодной воде. Сушені гриби також ретельно миємо й на дві-три години замочуємо в холодній воді. Когда грибы набухнут, снова промываем их еще раз, а воду, в которой грибы замачивались, не выливаем, а осторожненько сливаем в кастрюлю, чтобы в нее не попал песок. Коли гриби набухнуть, знову промиваємо їх ще раз, а воду, в якій гриби замочували, не виливаємо, а обережненько зливаємо в каструлю, щоб у неї не потрапив пісок. Эта вода богата ценными веществами, грех просто взять и вылить ее. Ця вода багата цінними речовинами, гріх просто взяти і вилити її. Подготовленные грибы также укладываем в кастрюлю. Підготовлені гриби також укладаємо в каструлю.

Нужно ли говорить, что превосходный бульон получается из свежих продуктов? Чи потрібно говорити, що чудовий бульйон виходить зі свіжих продуктів? Но если вы все же решили приготовить бульон из замороженных, просто помните, что и мясо, и птица, и рыба должны быть полностью разморожены . Але якщо ви все ж вирішили приготувати бульйон із заморожених, просто пам'ятайте, що й м'ясо, і птиця, і риба повинні бути повністю розморожені. Это касается не только приготовления бульона, но и других блюд. Це стосується не тільки приготування бульйону, а й інших страв.

Ни в коем случае не заливаем подготовленные для бульона продукты горячей водой. Иначе у нас не получится крепкого наваристого бульона. Белки свернутся и образуют пленку, которая будет мешать проникновению в бульон полезных веществ, придающих ему вкус. Ні в якому разі не заливаємо підготовлені для бульйону продукти гарячою водою. Інакше у нас не вийде міцного наваристого бульйону. Білки згорнуться і утворюють плівку, яка буде заважати проникненню в бульйон корисних речовин, які надають йому смак. Значит, и мясо, и кости, и птицу, рыбу и грибы заливаем холодной водой! Значить, і м'ясо, і кістки, і птаха, рибу та гриби заливаємо холодною водою!

Теперь ставим кастрюлю на средний огонь. Тепер ставимо каструлю на середній вогонь. Возьмем себе на заметку, что слишком быстрое закипание бульона приведет к его помутнению, а слишком медленное – к ухудшению его вкуса. Желательно, чтобы до закипания кастрюля находилась на среднем огне в течение 30-40 минут. Візьмемо собі на замітку, що занадто швидке закипання бульйону призведе до його помутніння, а занадто повільне - до погіршення його смаку. Бажано, щоб до закипання каструля знаходилася на середньому вогні протягом 30-40 хвилин.

Чтобы бульон получился прозрачным, немедленно снимите пену, как только он закипит, и убавьте огонь . Щоб бульйон вийшов прозорим, негайно зніміть піну, як тільки він закипить, і збавте вогонь. Пену придется снимать несколько раз. Піну доведеться знімати кілька разів. При слабом кипении бульон получается осветленным, а его содержимое варится гораздо быстрее. При слабкому кипінні бульйон виходить освітленим, а його вміст вариться набагато швидше.

Кроме пены постоянно снимайте и жировые блестки . Крім піни постійно знімайте і жирові блискітки. Если мы оставим жир в бульоне, он придаст блюду неприятный вкус и запах. Якщо ми залишимо жир в бульйоні, він додасть страві неприємний смак і запах. В дальнейшем снятый с бульона жир можно смешать в равной пропорции с растительным маслом и использовать его, например, для жарки овощей. Надалі знятий з бульйону жир можна змішати в однаковій пропорції з рослинним маслом і використовувати його, наприклад, для смаження овочів.

Сколько же времени занимает приготовление бульона? Мясной бульон, после того как с него сняты пена и жир, варим не более двух часов . Скільки ж часу займає приготування бульйону? М'ясний бульйон, після того як з нього зняті піна і жир, варимо не більше двох годин. Только чисто костный бульон можно варить до трех часов . Тільки чисто кістковий бульйон можна варити до трьох годин. Грибной бульон варим до тех пор, пока грибы не станут мягкими. Грибний бульйон варимо до тих пір, поки гриби не стануть м'якими.

Теперь пришло время бульон заправить . Тепер настав час бульйон заправити. За час до окончания варки опускаем в бульон репчатый лук, морковь, корни петрушки и сельдерея. За годину до закінчення варіння опускаємо в бульйон ріпчасту цибулю, моркву, корені петрушки і селери. Овощи нарезаем крупными кусками, а зелень кладем связанной в пучок – так легче ее вынуть. Овочі нарізаємо великими шматками, а зелень кладемо пов'язаної в пучок - так легше її вийняти. Как только бульон будет готов, вынимаем зелень и овощи, чтобы они не вобрали в себя весь аромат бульона. Як тільки бульйон буде готовий, виймаємо зелень і овочі, щоб вони не увібрали в себе весь аромат бульйону.

Если в дальнейшем будем готовить на основе бульона суп или борщ, отварные овощи можно будет использовать вновь, добавив и свежих овощей. Якщо надалі будемо готувати на основі бульйону суп або борщ, відварені овочі можна буде використовувати знову, додавши і свіжих овочів. Можно теперь при желании добавить лавровый листик, молотый перчик или другие любимые пряности. Можна тепер при бажанні додати лавровий листок, мелений перчик або інші улюблені прянощі.

Кое-кому нравится, когда бульон имеет золотистый цвет , и они начинают «колдовать». Декому подобається, коли бульйон має золотистий колір, і вони починають «колядувати». Например, некоторые добавляют в бульон жженый сахар, а другие используют луковую шелуху . Наприклад, деякі додають в бульйон палений цукор, а інші використовують цибульну лушпиння. Это не годится. Це не годиться. Просто возьмите половинку луковицы и слегка подожгите ее на огне, разрежьте вдоль одну морковку и опустите в бульон. Просто візьміть половинку цибулини і злегка підпаліть її на вогні, розрізати вздовж одну морквину і опустіть в бульйон.

Куриный бульон не заправляем, чтобы не заглушить естественного вкуса и аромата бульона. Курячий бульйон не заправляються, щоб не заглушити природного смаку та аромату бульйону. Правда, если готовим бульон из замороженной курицы, заправить его можно чем угодно. Правда, якщо готуємо бульйон з замороженої курки, заправити його можна чим завгодно.

Солить бульон следует сразу, в начале варки. Солити бульйон варто відразу, на початку варіння. Но если на его основе вы будете варить другие блюда, лучше его не досаливать, соль всегда можно добавить. Але якщо на його основі ви будете варити інші страви, краще його не досолюю, сіль завжди можна додати.

Теперь, когда у нас готов бульон, можно приготовить первые блюда. Тепер, коли у нас готовий бульйон, можна приготувати перші страви. Мой отец любил побаловать домашних и готовил с удовольствием, когда был свободен. Мій батько любив побалувати домашніх і готував із задоволенням, коли був вільний. До сих пор помню отцовские борщи. До сих пір пам'ятаю батьківські борщі. Были они у него «летние» и «зимние», и всегда на основе мясного бульона. Були вони в нього «літні» і «зимові», і завжди на основі м'ясного бульйону.

Борщ по-волжски Борщ по-волзький

Нам потребуется 300-400 г капусты, 4-6 картофелин среднего размера, 2-3 морковки, 1 средняя свекла, 2 головки репчатого лука, 1,5 ст. Нам буде потрібно 300-400 г капусти, 4-6 картоплин середнього розміру, 2-3 морквини, 1 середня буряк, 2 головки ріпчастої цибулі, 1,5 ст. ложки пшеничной муки, 1,5-2 ст. ложки пшеничного борошна, 1,5-2 ст. ложки томатной пасты (ее можно заменить свежими помидорами), соль, молотый перец по вкусу. ложки томатної пасти (її можна замінити свіжими помідорами), сіль, мелений перець за смаком.

Все заготовки я обычно делаю заранее, то есть тонкой соломкой нарезаем свеклу и морковь, добавляем разведенную теплой водой томатную пасту, капельку уксуса и тушим в глубокой толстостенной посуде. Всі заготовки я зазвичай роблю заздалегідь, тобто нарізаємо тонкою соломкою буряк і моркву, додаємо розведену теплою водою томатну пасту, крапельку оцту й тушкуємо в глибокій товстостінній посуді. Вот здесь и пригодится жир, снятый с бульона, только добавим в него растительного масла. Ось тут і стане в нагоді жир, знятий з бульйону, тільки додамо в нього рослинного масла. Жарим до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Смажимо до тих пір, поки буряк не стане м'якою.

В другой сковороде обжариваем до золотистого цвета мелко нарезанный репчатый лук. В іншій сковороді обсмажуємо до золотавого кольору дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Отдельно делаем заправку: 1 ст. Окремо робимо заправку: 1 ст. ложку муки обжариваем в масле, затем разводим теплым бульоном и смешиваем с луком. ложку борошна обсмажуємо в олії, потім розводимо теплим бульйоном і змішуємо з цибулею. Заправка готова, теперь варим сам борщ . Заправка готова, тепер варимо сам борщ.

В бульон, кипящий на слабом огне, кладем нарезанный кубиками или соломкой картофель, а одну картофелину обязательно целую. У бульйон, киплячий на слабкому вогні, кладемо нарізану кубиками або соломкою картоплю, а одну картоплину обов'язково цілу. Когда картофель почти сварится, закладываем нашинкованную капусту, если надо, подсаливаем, опускаем лавровый листик и при желании добавляем молотый перец и какие-нибудь специи. Коли картопля майже звариться, закладаємо нашатковану капусту, якщо треба, присолюємо, опускаємо лавровий листок і при бажанні додаємо мелений перець і які-небудь спеції.

В самом конце варки, когда все овощи готовы, опускаем первую заправку. У самому кінці варіння, коли всі овочі готові, опускаємо першу заправку. Вынимаем из борща целую картофелину и мнем ее, смешивая с луком и мукой, и также опускаем в кастрюлю. Виймаємо з борщу цілу картоплину і мнем її, змішуючи з цибулею і борошном, і також опускаємо в каструлю. Если хотите, можно добавить в борщ и нарезанное мясо из бульона. Якщо хочете, можна додати в борщ і нарізане м'ясо з бульйону. Даем борщу еще немного потомиться - и к столу, посыпав каждую порцию рубленой зеленью. Даємо борщу ще трохи потім - і до столу, посипавши кожну порцію рубаною зеленню.

Это вариант «зимнего» борща. Це варіант «зимового» борщу. В «летнем» борще чуть припускаем в жиру свеклу, остальное закладываем в кастрюлю в свежем виде. У «літній» борщі трохи припускає у жирі буряк, решту закладаємо в каструлю у свіжому вигляді.

Подобный борщ можно приготовить и без картофеля . Такий борщ можна приготувати і без картоплі. В таком случае возьмите побольше капусты, отдельно потушите свеклу, как в первом рецепте, а морковь обжарьте вместе с луком. У такому випадку візьміть побільше капусти, окремо стушкуйте буряк, як у першому рецепті, а морква обсмажте разом з цибулею. Необычайно вкусны такие борщи с поджаренными гренками, ржаными сухариками или пампушками с чесноком. Надзвичайно смачні такі борщі з підсмаженими грінками, житніми сухариками або пампушками з часником.

На основе куриного или грибного бульона можно приготовить вкусную лапшу . На основі курячого або грибного бульйону можна приготувати смачну локшину. Особенно удачной получается она из лапши домашнего приготовления. Особливо вдалою виходить вона з локшини домашнього приготування. Но можно, конечно, обойтись и магазинной. Але, звичайно, можна обійтися і магазинної. А приготовить лапшу несложно. А приготувати локшину нескладно. Нужно сделать тесто как на вареники или пельмени, тонко его раскатать и нарезать. Потрібно зробити тісто як на вареники або пельмені, тонко його розкачати і нарізати. Нарезанную лапшу обвалять в муке и дать подсохнуть. Нарізану локшину обваляти в муці і дати підсохнути.

Лапша по-домашнему Локшина по-домашньому

В кипящий на слабом огне куриный или грибной бульон добавить лапшу и варить до готовности. У киплячий на слабкому вогні курячий або грибний бульйон додати локшину і варити до готовності. В конце варки, если это суп-лапша на основе грибного бульона, опускаем поджаренный до золотистого цвета лук. Наприкінці варіння, якщо це суп-локшина на основі грибного бульйону, опускаємо підсмажений до золотистого кольору цибулю.

Иногда хочется подать бульон как самостоятельное блюдо. Іноді хочеться подати бульйон як самостійне блюдо. В этом случае многие предпочитают осветленный бульон . У цьому випадку багато вважають за краще освітлений бульйон. Как же его осветлить? Як же його освітлити? Очень просто. Дуже просто. Надо мелко изрубить небольшой кусочек второсортного мяса (для куриного бульона используются куриные кости) и залить холодной соленой водой (1 ч. ложка соли на 0,75 стакана воды) – мясо должно быть полностью закрыто. Треба дрібно порубати невеликий шматочок другосортного м'яса (для курячого бульйону використовуються курячі кістки) і залити холодною солоною водою (1 ч. ложка солі на 0,75 склянки води) - м `ясо має бути повністю закрите. Поставить в холодильник на полтора часа. Поставити в холодильник на півтори години. За 20-30 минут до окончания варки эту подготовленную массу следует влить в кастрюлю, бульон помешать, огонь увеличить, чтобы быстрее довести до кипения, а потом уменьшить. За 20-30 хвилин до закінчення варіння цю підготовлену масу слід влити в каструлю, бульйон перешкодити, вогонь збільшити, щоб швидше довести до кипіння, а потім зменшити. Готовый бульон процедить. Готовий бульйон процідити.

Конечно, можно просто выпить чашечку бульона, а можно подать его как-то необычно. Звичайно, можна просто випити чашечку бульйону, а можна подати його якось незвично.

Бульон с профитролями Бульйон з профітролямі

Профитроли – это небольшие лепешечки из заварного теста. Профітролі - це невеликі коржики з заварного тесту. К бульону они подаются на отдельной тарелке и кладутся в него, как только приступите к еде. До бульйону вони подаються на окремій тарілці і кладуться в нього, як тільки приступите до їжі.

Для приготовления 4-х порций профитролей возьмите 2,5 ст. Для приготування 4-х порцій профітролей візьміть 2,5 ст. ложки муки, 2 ст. ложки борошна, 2 ст. ложки воды, 30 г масла или маргарина, сахара на кончике ножа, приблизительно 2 г, 3 яйца и совсем немного соли . ложки води, 30 г масла або маргарину, цукру на кінчику ножа, приблизно 2 г, 3 яйця і зовсім трохи солі.

Налейте воду в кастрюлю, положите туда масло или маргарин, соль, сахар и доведите до кипения. Налийте воду в каструлю, покладіть туди масло або маргарин, сіль, цукор і доведіть до кипіння. Теперь, непрерывно помешивая, всыпьте муку, 2-3 минуты проварите и снимите с огня. Тепер, безперервно помішуючи, всипте борошно, 2-3 хвилини проваріть і зніміть з вогню. Дайте массе остыть. Дайте масі охолонути. После этого поочередно смешивайте каждое яйцо с тестом. Після цього по черзі змішуйте кожне яйце з тестом. Не торопитесь – каждое яйцо должно прямо впитаться в тесто. Не поспішайте - кожне яйце має прямо всмоктатися в тісто. Смешивать можно и миксером , но лучше деревянной лопаточкой. Змішувати можна і міксером, але краще дерев'яною лопаткою. Готовность теста определите сами – хорошо ли оно отстает от стенок кастрюли. Готовність тесту визначите самі - чи добре воно відстає від стінок каструлі.

Сделайте из пергаментной бумаги кулек и срежьте его нижний конец (диаметр отверстия 5-6 мм), положите в кулек тесто. Зробіть з пергаментним папери кульок і зріжте його нижній кінець (діаметр отвору 5-6 мм), покладіть у кульок тісто. На смазанный растительным маслом противень аккуратно выдавливайте тесто из кулька, буквально по капельке, размером с пуговицу, оставляя между ними расстояние примерно в 1 см. Выпекайте профитроли в течение 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. На змащений рослинним маслом деко акуратно видавлюйте тісто з дощу, буквально по краплині, розміром з гудзик, залишаючи між ними відстань приблизно в 1 см. Випікати профітролі протягом 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів.

Бульон с пашетом Бульйон з оре

Пашет – это яйцо, сваренное «в мешочек», но без скорлупы. Пашет - це яйце, зварене «в мішечок», але без шкаралупи. Для приготовления возьмите кастрюлю, желательно с овальным дном, влейте в нее воду, дайте закипеть, посолите воду и опустите в нее несколько кристалликов лимонной кислоты или немного столового уксуса. Для приготування візьміть каструлю, бажано з овальним дном, влийте в неї воду, дайте закипіти, посоліть воду і опустіть в неї кілька кристалів лимонної кислоти або трохи столового оцту. В сильно кипящую воду выпустите яйцо, одновременно вращайте воду в кастрюле ложкой так, чтобы образовалась воронка. У сильно киплячу воду випустіть яйце, одночасно обертайте воду в каструлі ложкою так, щоб утворилася воронка. Старайтесь не задеть яйцо. Намагайтеся не зачепити яйце. Белок обволакивает желток, и яйцо принимает оригинальную форму. Білок обволікає жовток, і яйце приймає оригінальну форму. Яйцо варится 2-3 минуты, затем его вынимают шумовкой и опускают в тарелку с бульоном. Яйце вариться 2-3 хвилини, потім його виймають шумівкою і опускають у тарілку з бульйоном.
Автор: Инесса Оливка Автор: Інеса Оливка


Пожалуйста, оцените эту статью. Будь ласка, оцініть цю статтю. Ваше мнение очень важно для нас (1 - очень плохо, 5 - отлично) Ваша думка дуже важлива для нас (1 - дуже погано, 5 - відмінно)
<< Предыдущая статья <<Попередня стаття Рубрика Здоровье Рубрика Здоров'я Следующая статья >> Наступна стаття>>

Свежие статьи в рубрике «Здоровье»: Новый взгляд на природу боли , Чувствительная кожа лица. Нові статті у рубриці «Здоров'я»: Новий погляд на природу болю, Чувствительная шкіра обличчя. Как за ней ухаживать , Маленькие секреты большой кулинарии - 2 , Искусство жить. Як за нею доглядати, Маленькі секрети великої кулінарії - 2, Мистецтво жити. Часть 2 , Оранжевая красавица , Как правильно выбрать ароматические продукты , Секреты женского здоровья , Пять лучших «С», или Как пережить зиму , Маленькие секреты большой кулинарии , Клептомания – хобби, болезнь или преступление? Частина 2, Помаранчева красуня, Як правильно вибрати ароматичні продукти, Секрети жіночого здоров'я, П'ять кращих «З», або Як пережити зиму, Маленькі секрети великої кулінарії, клептоманія - хобі, хвороба або злочин?

 


Женский журнал pani.kiev.ua: статьи, рецепты, сонник, гороскоп, женские журналы, сайты для женщин...


© 2004-2024
Що входить в курячий бульон|как варить лучше бульйон?|курячий бульйон|приготування профітролів|что подают к куриному бульйону|легкий бульйон без мяса|як готувати бульон без мяса|суп на бульйоне|як готувати сушеные грибы|як освітлити бульон|готовим бульон из замороженной курицы,|як варить бульон|бульйон на костях|бульйон курячий|як освітлити бульйон|що подати до бульйону|освітлення мясного бульйону|як варити прозорий бульон|як приготувати суп без мяса|сколько времини варить курку|состав растительного бульйона|бульон курячий|oj додати в бульйон щоб небув сивий
Журнал современной женщины Pani.kiev.ua,
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на / при обязательном уведомлении редакции по e-mail.  
Главный редактор проекта
По общим и административным вопросам обращайтесь